เนื้อเพลง ครวญถึงเจ้า – เอื้อ สุนทรสนาน

เพลง : ครวญถึงเจ้า

ศิลปิน : เอื้อ สุนทรสนาน

เนื้อเพลง :

โอ้คงด้วยบุญปางบรรพ์

ตัวฉันจึงได้มาเจอ

เอ้อเฮอเจ้างามเหลือเกิน

จะมองแห่งใดงามตา

งามทั้งทีท่าพาเพลิน

เจ้างามเกินกว่าเทวี

เพียงแรกเจอรักเธอทันที

ถูกตาและใจของพี่

ดังมีมนต์ผูกสัมพันธ์

จะนานสุดนานยอมทน

ทุกหนทุกแห่งไปกัน

เพื่อรอวันคู่เคียงเธอ

มั่นใจตั้งใจจริงจริง

รักหญิงทุกสิ่งจริงเออ

ไม่ลวงหลอกเธอขวัญเอย

หากบุญร่วมกันเคยมี

ชาตินี้คงได้ชมเชย

ปองรักจักเอ่ยความนัย

สุดกังวลเหลือทนดวงใจ

โอ้ความรักรุมสุมไหม้

จิตใจให้ห่วงถึงเธอ

หากเธอมอบใจและกาย

จะหมายมุ่งแต่บำเรอ

เสมอจนชั่วชีวา

เจ้าเพียงพูดจาพาที

พี่นี้ก็ปลื้มวิญญาณ์

สุขใดไม่มาเหมือนเคย

โปรดจงเชื่อในไมตรี

จะรักภักดีทรามเชย

ไม่เคยเลยจักแรมรา

ยามใกล้เธอพบเธอพูดจา

แค่เพียงนิดเดียวเห็นหน้า

ก็พาเป็นสุขฤทัย

เทพจงโปรดดลใจนาง

อย่าร้างจางห่างกันไป

สักวันคงได้ครองกัน

Be the first to like.
loading...