เนื้อเพลง ต่างใจเดียวกัน – ละอองฟอง

เพลง : ต่างใจเดียวกัน

ศิลปิน : ละอองฟอง

เนื้อเพลง :

บอกรัก ทำเป็นไม่รู้ ฉันบอกนก เธอบอกว่าไม้

ฉันเลือกซ้าย เธอว่าทางขวาดีกว่าไหม

บอกร้อน เธอบอกว่าหนาว

ฉันตื่นสาย เธอให้ตื่นเช้า

ฉันหยุดแล้ว เธอละจะรีบไปไหน

ต่างแค่ไหน สองใจก็อยู่ข้างกัน

เรายังไปด้วยกัน แม้วันคืนจะหมุนไป

นานแค่ไหน สองเราก็อยู่ข้างกัน

เรายังไปด้วยกัน ก็เพราะว่าเราต่างใจเดียว

ขอบฟ้า เธอว่าขอบน้ำ

ฉันชอบสวน เธอชอบสยาม

ฉันชอบซื้อ เธอบอกไม่ซื้อดีกว่าไหม

มาช้าเธอก็ไม่ชอบรอ มาแล้วเธอก็ทำหน้างอ

อยากซึ้งเธอกลับไม่ซึ้งเลยนะ

ต่างแค่ไหน สองใจก็อยู่ข้างกัน

เรายังไปด้วยกัน แม้วันคืนจะหมุนไป

นานแค่ไหน สองเราก็อยู่ข้างกัน

เรายังไปด้วยกัน ถึงแม้ว่าเราต่าง

ต่างแค่ไหน สองใจยังอยู่ข้างกัน

เรายังไปด้วยกัน แม้วันคืนจะหมุนไป

นานแค่ไหน สองเราก็อยู่ข้างกัน

เรายังไปด้วยกัน ก็เพราะว่าเราต่างใจเดียว

ต่างแค่ไหน สองใจก็อยู่ข้างกัน

เรายังไปด้วยกัน แม้วันคืนจะหมุนไป

นานแค่ไหน สองเราก็อยู่ข้างกัน

เรายังไปด้วยกัน ก็เพราะว่าเราต่างใจเดียว

!ce-jung

Be the first to like.
loading...