เนื้อเพลง หงส์ฟ้า – แอนมิตรชัย

เพลง : หงส์ฟ้า

ศิลปิน : แอนมิตรชัย

เนื้อเพลง :

เจ้าบินอ่อนล้า หรือไรหงส์ฟ้าจึงมาเลียบดิน

เจ้าอยู่พรหมมินทร์ แล้วใยมาสิ้นแค่เพียงพรมแดน

ติดกั้นอะไรหรือจึงไม่ใฝ่เมืองแมน

เห็นแคว้นเห็นแดนกันดารว่าเป็นบ้านงาม

ปราสาทเจ็ดสีล้วนแต่ดีมีล่อใจ

ด้วยเหตุไฉนถึงจึงไม่เห็นเช่นความงาม

ดินแดนแห่งเรานี้มีแต่ระกำ

ขาดไฟไร้น้ำ ต้องตามด้วยแสงเดือนดาว

หงส์ฟ้าเมื่อยล้าบอกเรา

หงส์ด้วยกันสำคัญเปรียบเจ้า

มาถึงนี้พอดีที่เรา ส่งผ้าให้คลุมพอได้นุ่มกายเจ้า

แข็งแรง แล้วเช้าเจ้าก็คงจากไป

เจ้าบินอ่อนล้าข้าช่วยหงส์ฟ้าเจ้าจนมีแรง

เผือกมันตากแห้งก็เสาะแสวงช่วยหามาให้

ทีตอนจากลา ไม่เคยว่าเห็นใจ

บทเรียนสุดท้ายเป็นตายอย่าหมายหงส์ทอง

Be the first to like.
loading...