เนื้อเพลง รับได้รับไป – Staff Girlz

เพลง : รับได้รับไป

ศิลปิน : Staff Girlz

เนื้อเพลง :

ชุดธรรมดาเสื้อผ้า,,ไม่มีใหม่

น้ำหอมไม่เคยใส่,,ใช้ผ้าใบคู่เก่า

เข้าร้านทำผมปีละครั้ง

เปิดเพลงรัก,,ชอบดูหนังไทย

อีเมล์มือถือ,,ไม่เคยใช้

ไม่ชอบไปตามใคร

เหมือนเป็นคนขี้บ่น,,นั่นแหละตัวตนของฉันเอง

ไม่เคยคิดปรุงแต่ง,,ไม่แสดงให้ใครเห็นใจ

รู้ไว้ความจริงใจ,,ไม่ได้วัดด้วยสายตา

เฉยๆ,,อะไรอยู่,,ถ้าคิดจะดูต้องเข้ามา

เห็นๆ,,ไม่ต้องกลัว,,มีแค่ตัวกับหัวใจ

แล้วพิจารณา,,ถ้าใครรับได้ก็รับไป

เป็นคนเข้มแข็ง,,ไม่งอแง

ไม่ถูกใจแค่งอนนิดนึง

ให้ดอกไม้ช่อเดียว,,ก็แทบซึ้ง

ไม่ขี้หึงไม่โทรตาม

เหมือนเป็นคนขี้บ่น,,นั่นแหละตัวตนของฉันเอง

ไม่เคยคิดปรุงแต่ง,,ไม่แสดงให้ใครเห็นใจ

รู้ไว้ความจริงใจ,,ไม่ได้วัดด้วยสายตา

เฉยๆ,,อะไรอยู่,,ถ้าคิดจะดูต้องเข้ามา

เห็นๆ,,ไม่ต้องกลัว,,มีแค่ตัวกับหัวใจ

แล้วพิจารณา,,ถ้าใครรับได้ก็รับไป

รู้ไว้ความจริงใจ,,ไม่ได้วัดด้วยสายตา

เฉยๆ,,อะไรอยู่,,ถ้าคิดจะดูต้องเข้ามา

เห็นๆ,,ไม่ต้องกลัว,,มีแค่ตัวกับหัวใจ

แล้วพิจารณา,,ถ้าใครรับได้ก็รับไป

รู้ไว้ความจริงใจ,,ไม่ได้วัดด้วยสายตา

เฉยๆ,,อะไรอยู่,,ถ้าคิดจะดูต้องเข้ามา

เห็นๆ,,ไม่ต้องกลัว,,มีแค่ตัวกับหัวใจ

แล้วพิจารณา,,ถ้าใครรับได้ก็รับไป

,,ถ้ า ใ ค ร รั บ ไ ด้ ก็ รั บ ไ ป,,

Be the first to like.
loading...