เนื้อเพลง แผลเดิม – อ๊อฟ ศุภณัฐ

เพลง : แผลเดิม

ศิลปิน : อ๊อฟ ศุภณัฐ

เนื้อเพลง :

เจ็บปวดอีกครั้ง เจ็บเพราะถูกเธอซ้ำ

ถูกบาดที่กลางหัวใจ ตรงที่เคยเป็นแผล

เคยถูกคนทิ้ง อย่างไม่เคยแยแส

แต่ไม่เคยนึกเลยว่าเธอ จะมาทิ้งกันอีกคน

ที่เธอเคยรักกัน ก็หวังให้เธอรักษาใจ

ยังไม่ทันไร ก็มาซ้ำเติม

ตอกย้ำที่ใจฉันเลย ก็ซ้ำมันเลยที่เก่า

ให้แผลอันเก่าลึกกว่าเดิมไม่ต้องยั้งมือ

ไม่รักก็เชิญทิ่มแทงฆ่าฉันแรงๆด้วยมือ

อย่าเหลือให้ใครเอาไปรักษาใจได้อีก

เจ็บจากเธอนั้น เจ็บยิ่งกว่าคราวนั้น

เธอฉีกแผลเดิมที่ใคร เคยได้ทำฝากไว้

ไม่อาจจะรัก ใครคนใหม่ที่ไหน

เธอมาทำฉันแทบถึงตาย ไม่มีหัวใจอีกแล้ว

ที่เธอเคยรักกัน ก็หวังให้เธอรักษาใจ

ยังไม่ทันไร ก็มาซ้ำเติม

ตอกย้ำที่ใจฉันเลย ก็ซ้ำมันเลยที่เก่า

ให้แผลอันเก่าลึกกว่าเดิมไม่ต้องยั้งมือ

ไม่รักก็เชิญทิ่มแทงฆ่าฉันแรงๆด้วยมือ

อย่าเหลือให้ใครเอาไปรักษาใจได้อีก

ยังไม่ทันไร ก็มาซ้ำเติม

ตอกย้ำที่ใจฉันเลย ก็ซ้ำมันเลยที่เก่า

ให้แผลอันเก่าลึกกว่าเดิมไม่ต้องยั้งมือ

ไม่รักก็เชิญทิ่มแทงฆ่าฉันแรงๆด้วยมือ

อย่าเหลือให้ใครเอาไปรักษาใจได้อีก

อย่าเหลือให้ใครเอาไปรักษาใจได้อีก

Be the first to like.
loading...