เนื้อเพลง Yearning of the Heart – ost boys over flowers

เพลง : Yearning of the Heart

ศิลปิน : ost boys over flowers

เนื้อเพลง :

อาชวีอุน มาอึมอินกอล อาชวีอุนมาอึมอินกอล

คยอทเทอิซซอโด ออนเจนา คือรีอุนกอล

hey my girl ยูริชอรอม แนเกน บุลอันฮัน มาอึมอินกอล

อาชวีอุน มาอึมอินกอล อาชวีอุน มาอึมอินกอล คยอทเทอิซซอโด ออนเจนา คือรีอุนกอล

hey my girl อีแดโร นอล พูมาเน ดัมโก ชิพพอ

แฮซซัล ดามึน นอเอ คือ มีโซ พารามึล ดามึน นี ฮยังกี ตาตึทฮัน ซุมกยอล

ซิงกือรออุน นอเอ นุนบิชี โชฮา

แฮงบกเค ฮานาดุล ชวีฮัน ซารังงี กุมี ดวิลกาบวาดา ซาราชิลกาบวา

คยอทเท อิทนึน นี ซุนึล กุก ชับเก ดแว

ชาชาลัล ชาลัลลัลลา hey my

ชาชาลัล ชาลัลลัลลา hey my girl

ชาชาลัล ชาลัลลัลลา in my heart ยองวอนนี มอมุลรอชวอ

อาชวีอุน มาอึมอินกอล อาชวีอุนมาอึมอินกอล

คยอทเทอิซซอโด ออนเจนา คือรีอุนกอล

hey my girl ยูริชอรอม แนเกน บุลอันฮัน มาอึมอินกอล

อาชวีอุน มาอึมอินกอล อาชวีอุน มาอึมอินกอล คยอทเทอิซซอโด ออนเจนา คือรีอุนกอล

hey my girl อีแดโร นอล พูมาเน ดัมโก ชิพพอ

โอ นัน นอมันนึล โบมยอน นอมู ทูกึนเด นอน อีรอน นัล โบมยอน ซอ นึล อุทกนเฮ

อีรอนเก ซารังงิลกา อีรอนเก แฮงบกกิลกา แมอิล อาชิม นุนนึล ตือกีมันนึล you know

ฮารูฮารู คอกานึน แนมัม นีกา มทตาราอล กาบวา กิลลึล อิลลึลกาบวา

คยอทเทอิทนึน นี โซนึล กุกจับเกดแว

ชาชาลัล ชาลัลลัลลา hey my

ชาชาลัล ชาลัลลัลลา hey my girl

ชาชาลัล ชาลัลลัลลา in my heart ยองวอนนี มอมุลรอชวอ

อาชวีอุน มาอึมอินกอล อาชวีอุนมาอึมอินกอล

คยอทเทอิซซอโด ออนเจนา คือรีอุนกอล

hey my girl ยูริชอรอม แนเกน บุลอันฮัน มาอึมอินกอล

อาชวีอุน มาอึมอินกอล อาชวีอุน มาอึมอินกอล คยอทเทอิซซอโด ออนเจนา คือรีอุนกอล

hey my girl อีแดโร นอล พูมาเน ดัมโก ชิพพอ

อาชวีอุน มาอึมอินกอล อาชวีอุนมาอึมอินกอล

คยอทเทอิซซอโด ออนเจนา คือรีอุนกอล

hey my girl ยูริชอรอม แนเกน บุลอันฮัน มาอึมอินกอล

อาชวีอุน มาอึมอินกอล อาชวีอุน มาอึมอินกอล คยอทเทอิซซอโด ออนเจนา คือรีอุนกอล

hey my girl อีแดโร นอล พูมาเน ดัมโก ชิพพอ

Be the first to like.
loading...