เนื้อเพลง love tonic – as one

เพลง : love tonic

ศิลปิน : as one

เนื้อเพลง :

아무리 들어도 아무리 말해도 언제나 낯선 말

อามูลี ดึลลอโด อามูลี มัลแฮโท ออนเชนา นัชซึน มัล

익숙해질 수 없는 그 한 마디

อิคซกแฮชิล ซู ออบนึน คือ ฮัน มาดี

세상의 모든 말 그 많은 말 중에 가장 슬픈 그 말 ~

เซซังอึย โมทึน มัล คือ มันฮึน มัล ชูงเง คาจัง ซึลพึน คือ มัล

헤어져 우리 헤어져 날 사랑해 사랑해 영원히 사랑해

เฮ ออจยอ อูลี เฮ ออจยอ นัล ซาลังแฮ ซาลังแฮ ยองวอนฮี ซาลังแฮ

늘 말하던 그 입술로

นึล มัลฮาทอน คือ อิบซูลโล

헤어져 헤어지냐니 난 사랑이 사랑이 이제는 사람이 다

เฮ ออจยอ เฮ ออจีนยานี นัน ซาลังงิ ซาลังงิ อิเชนึน ซาลัมมิ ดา

두려워져

ทูลยอวอจยอ

아무리 들어도 아무리 말해도 언제나 낯선 말

อามูลี ดึลลอโด อามูลี มัลแฮโท ออนเชนา นัชซึน มัล

익숙해질 수 없는 그 한마디

อิคซกแฮชิล ซู ออบนึน คือ ฮัน มาดี

세상의 모든 말 그 많은 말 중에 가장 슬픈 그 말 ~

เซซังอึย โมทึน มัล คือ มันฮึน มัล ชูงเง คาจัง ซึลพึน คือ มัล

두 눈을 감아도 널 보이게 하고

ทู นูนนึล คัมมาโด นอล โพอิเก ฮาโก

두 귀를 막아도 추억이 소근 거리게 만들고

ทู กวีลึล มักกาโด ชูออคคิ โซกึน กอลีเก มันทึนโก

행복한 순간만 생각나게 하는 너무 못된 그 말 ~

แฮงบกฮัน ซูนคันมัน แซงคักนาเก ฮานึน นอมู มูซทวีน คือ มัล

헤어져 우리 헤어져 널 사랑해 사랑해 여전히 사랑해

เฮ ออจยอ อูลี เฮ ออจยอ นัล ซาลังแฮ ซาลังแฮ ยอจอนฮี ซาลังแฮ

나 이렇게 느림본데

นา อิลอคเค นือลิมบกเด

왜 그리 서두르는지 내 눈물이 눈물이 미련한 눈물이

แว คือลี ซอทูลือนึนจี แน นูนมูลลี นูนมูลลี มิลยอนฮัน นูนมูลลี

또 묻고 있어

โต มูดโก อิซซอ

그토록 아프고 그토록 울고도 까맣게 잊는 말

คือโทลก อาพือโก คือโทลก อูลโกโด คามัคเค อิชนึน มัล

사랑 뒤에 꼭 숨는 그 한마디

ซาลัง ทวีเอ กก ซึมนึน คือ ฮันมาดี

세상의 모든 말 그 많은 말 중에 가장 나쁜 그 말 ~

เซซังอึย โมดึน มัล คือ มันฮึน มัล ชูงเง คาซัง นาพึน คือ มัล

두 눈을 감아도 널 보이게 하고

ทู นูนนึล คัมมาโด นอล โพอิเก ฮาโก

두 귀를 막아도 추억이 소근거리게 만들고

ทู กวีลึล มักกาโด ชูออคคิ โซกึน กอลีเก มันทึนโก

행복한 순간만 생각나게 하는 너무 못된 그 말 ~

แฮงบกฮัน ซูนคันมัน แซงคักนาเก ฮานึน นอมู มูซทวีน คือ มัล

아무리 걸어도 몇번을 지나도 찾아갈 수 없는

อามูลี กอลลอโด มยอชบอนนึล จีนาโด ชัจชากอล ซู ออบนึน

지나고 나면 지워지는 그 길

ชีนาโก นามยอน ชีวิชีนึน คือ กิล

사랑을 막는 길 이별을 가는 길 왜 아직도 몰라 ~

ซาลังงึล มักนึน กิล อิบยอลลึล คานึน กิล แว อาชิกโด มูลลา

아무리 걸어도 몇번을 지나도 찾아갈 수 없는 … 우~

อามูลี กอลลอโด มยอชบอนนึล จีนาโด ชัจชากอล ซู ออบนึน … อู

사랑을 막는 길 이별을 가는 길 … 어~

ซาลังงึล มักนึน กิล อิบยอลลึล คานึน กิล … ออ

아무리 걸어도 몇번을 지나도 찾아갈 수 없는 …

อามูลี กอลลอโด มยอชบอนนึล จีนาโด ชัจชากอล ซู ออบนึน

Be the first to like.
loading...