เนื้อเพลง เอื้องแซะ – สุนทรี เวชานนท์

เพลง : เอื้องแซะ

ศิลปิน : สุนทรี เวชานนท์

เนื้อเพลง :

เพลง : เอื้องแซะ

ศิลปิน : สุนทรี เวชานนท์

อัลบั้ม : เอื้องแซะ

กลีบ ขาวนวล กลิ่น เย้ายวน จวน ใฝ่ฝัน เมือมา..แซม ผมงาม นาม นั้นฤา คือ เอื้องแซะหลวง บวงสรวง เตวา ฮืม….

ศรัทธา ใฝ่หา วิญญา ฮ่ำฮ้อง หัวใจ๋ ใฝ่ปอง กู่ฮ้อง ฮ่ำหา…เอื้อง แซะงาม เมื่อยามฮักมา ดั่ง กำสัญญา ว่าใจหนอ รอคอย..

ลม แล้งเอย อย่าเลยพัดพา จ้วยนำฮักมาข้ามฟ้า แดนดอย ฮืม….

ศรัทธา ข้าน้อย รอคอย..คอยหา คำมั่น สัญญา บ่ลา ร้างห่างไป

เอื้องขาวนวล เจ้าเย้ายวน กลิ่นครวญชวนเชย ความฮักเอย ฮื้อมาแนบทรวง วิญญาณ ผู้เกยผิดหวังยังรอขอคุ้มอุ้มชู ผู้บูชาฮักแต๊ แน่ จง สมหวัง

กลีบ ขาวนวล กลิ่น เย้ายวน ชวน ใฝ่ฝัน มั่นฟ้า..เอื้อง แซะงาม ขอความ ฮักมา ดั่งกำสัญญาว่าใจหนอ รอคอย ฮืม…….

ศรัทธา ข้าน้อย รอคอย..คอยหา คำมั่น สัญญา บ่ลา ร้างห่างไป..

เอื้องขาวนวล เจ้าเย้ายวน กลิ่นครวญชวนเชย ความฮักเอย ฮื้อมาแนบทรวง

วิญญาณฮักตี้ผิดหวังยังรอขอคุ้มอุ้มชู ผู้บูชาฮักแต๊ แน่จง สมใจ วิญญาณฮักตี้ผิดหวังยังรอขอคุ้มอุ้มชู ผู้บูชาฮักแต๊ แน่จง สมใจ

Be the first to like.
loading...