เนื้อเพลง คู่ชีวิต – ลี่ ภาณุเดช เทพบัวแก้ว

เพลง : คู่ชีวิต

ศิลปิน : ลี่ ภาณุเดช เทพบัวแก้ว

เนื้อเพลง :

เราที่เคยมีใจเดินทางผ่านไปถึงวันที่ผูกพัน

เราที่มีเพียงกันอย่างอุ่นใจ

วันที่เรายินดีจับมือเพื่อเดินร่วมทางตลอดไป

สุขทุกข์ก็เคียงกันไปไม่เปลี่ยนแปลง

ผ่านเรื่องราวเหนื่อยล้ากลางทางอีกตั้งเท่าไร

ให้ล้มยังไง เธอไม่เคยห่างไกล

เจอะกับคืนปวดร้าวที่ผ่านมาซักเท่าไร ยังสู้กันไป

จะมีเธออยู่เคียงเป็นคู่ชีวิต จะร้ายจะดีเธอยังอยู่

หาเมื่อไรยังคอยอยู่ จะดูแลเคียงกายกันชั่วชีวิต

จะยิ้มให้กันถึงวันสุดท้ายที่เรายังคงอยู่

อยู่เคียงข้างใจเท่านั้น

ผ่านเรื่องราวเหนื่อยล้ากลางทางอีกตั้งเท่าไร

ให้ล้มยังไง เธอไม่เคยห่างไกล

เจอะกับคืนปวดร้าวที่ผ่านมาซักเท่าไร ยังสู้กันไป

จะมีเธออยู่เคียงเป็นคู่ชีวิต จะร้ายจะดีเธอยังอยู่

หาเมื่อไรยังคอยอยู่ จะดูแลเคียงกายกันชั่วชีวิต

จะยิ้มให้กันถึงวันสุดท้ายที่เรายังคงอยู่

อยู่เคียงข้างใจเท่านั้น

แค่เพียงมีเธอ ก็ดีเหมือนฝัน

คงเพราะเรานั้นตัดสินใจ

อยู่เป็นคู่ชีวิต จะร้ายจะดีเธอยังอยู่

หาเมื่อไรยังคอยอยู่ จะดูแลเคียงกายกันชั่วชีวิต

จะยิ้มให้กันถึงวันสุดท้ายที่เรายังคงอยู่

อยู่เคียงข้างใจ

จนชั่วชีวิตจะร้ายจะดีเธอยังอยู่ หา

จะดูแลเคียงกายกันชั่วชีวิต

จะยิ้มให้กันถึงวันสุดท้าย

อยู่เคียงข้างใจเท่านั้น

Be the first to like.
loading...