????????? Man ana – brothers

???? : Man ana

?????? : brothers

????????? :

Ana in saaltal-qouma ‘anni man ana

Ana mu`minun sa a’isyu dauman mu`mina

Falya’lamil-jami’u ‘anni ha huna

Lan anhani lan antani lan arkana

Inni ra`aitullaha fi akwanihi

Wa sami’tul shautul-haqqi fi qur`anihi

Wa lamastu hikmatahu wa faidha hana`ihi

Fi siratil-mukhtari fi imanihi

Ana mus-hafun yamsyi wa islamun yura

Ana nafhatul-ulwiyyatun fauqats-tsara

Al-kaunu li wa li khidmati qad sukhira

Wa li man ana, ana lilladzi khalaqal-wara

Ana kaukabun yahdil qawafila fits-tsara

Wa ana syihabun idza ra`aitul munkarat

Ma li siwa nafsun ta’uddu ‘alasy-syira

Qad bi’tuha lillahi wallahusytara

Note:

` = untuk menandakan hamzah

‘ = untuk menandakan ‘ain

Terjemahan

Aku, jika ditanya kaum tentangku, siapakah aku?

Aku orang yang beriman, dan akah selamanya hidup sebagai orang beriman,

Maka ketahuilah semua, tentangku di sini,

Aku sekali-kali tidak akan terkehadapan, tidak akan terkebelakang, juga tidak akan bergantung kepada sesiapa.

Aku melihat Allah pada ciptaanNya,

Dan aku mendengar suara kebenaran pada QuranNya,

Dan aku menyentuh kebijaksanaanya juga limpahan keseronokannya,

Pada jalan perjuangannya yang terpilih dan juga pada keimanan padanya,

Aku adalah Quran bergerak, dan Islam diperlihatkan,

Aku adalah hadiah yang tinggi di atas muka bumi,

Pada kejadianku, dan juga khidmatku, aku telah dperlekeh,

kepada siapa aku berserah? Aku berserah kepada yang menciptakan manusia.

Aku adalah bintang yang memberi pedoman kepada pengembara di bumi,

dan aku adalah bintang/meteor/pahlawan ketika melihat kemungkaran,

tiada apa bagiku, melainkan jiwa yang dikira atas pembelian,

sesungguhnya, aku telah menjualnya kepada Allah, dan Allah telah membelinya!!!

Be the first to like.
loading...