เนื้อเพลง ไหว้ครู – ศุ บุญเลี้ยง

เพลง : ไหว้ครู

ศิลปิน : ศุ บุญเลี้ยง

เนื้อเพลง :

*ปาเจรา จริยาโหนติ คุนุตรา นุสา สกา

เคยพร่ำเคยสอน เมื่อตอนที่ยังโง่เขลา

ได้เรียนรู้ได้ขัดเกลา ชีวิตจึงงอกงดงาม

ใครพร่ำเพียรสอน ให้รู้คิดเขียนตอบถาม

ห่วงใยใส่ใจติดตาม แม้ยามที่เราดื้อดึง

จากกระดานดำ จากถ้อยคำที่พร่ำพูดบ่น

โน้มนำให้คนฝึกตน ส่งคนข้ามฝั่งแสนไกล

ครูยังยืนยงส่งเสริมศิษย์รุ่นต่อไป

คำสอนสั่งยังเตือนใจ นานเท่าไหร่ไม่เคยลืมเลือน (ซ้ำ*)

เป็นยิ่งกว่าแสงตะเกียงส่องทางสดใส

งดงามกว่าแสงใดๆ เปรียบไปยิ่งกว่าแสงเดือน

เปรียบประภาคาร ก็เพียงแค่แสงส่องเตือน

แสงใดจะงามเสมือน แสงปัญญาที่ครูให้เรา

อยากกลับมาหา กลับมาพบครูคนเก่า

พบคนที่เคยสอนเรา พบคนที่เคยเมตตา

ครูยังคอยรอ ให้เรามาพบเยี่ยมหา

ก้มลงกราบครูบูชา ถึงเวลาต้องมาไหว้ครู

ปาเจรา จริยาโหนติ คุนุตรา นุสา สกา (4 รอบ)

Be the first to like.
loading...