เนื้อเพลง flower rock – ft island

เพลง : flower rock

ศิลปิน : ft island

เนื้อเพลง :

How do you feel? คนนะ Beat & Rock

(Hey everybody, tell me how you feel)

อะตามะ นายามาชิ ทัตเตะ มุดะนะโคโตะ ดาโร่

(Shout! Shout! and shake your body and soul)

Bang, bang, bang

ซา ฮาจิเคโย โคโคโระ ซะโซ มามะ นิ

(Jump into the groove. Dive into the groove.)

ฮิ เอคิตตะ อิชิคิ โอะ โควาเสะ(Just come on, come on)

ยาบะ สุกิรุ ฮัคคะ ซันเซน (Go on )

มิดาเระ ซาคุ มามะ นิ

ฮาเดะ นิ (ยูโค่)

มู เนะ นิ Gong (อุจินาราเสะ)

Get the party!

Started Started Started

***

Everybody, Hands up

Just do it. Clap your hands

เซนชิน เดะ feel it

โนกาซา นาอิ เดะ คาเคะดาชิตะ โชโด

Make it higher

Don’t stop it. Change your mind

นิจิโจว โอะ blow it

โซระซานาอิ เดะ วาคิโอโครุ คันโจว โอะ

ฮาบาทาอิเตะ คากายาอิเตะ Flower Rock

Cause you turn me on นันเตะ Love & Pop

(Hey everybody tell me how you feel)

ทา ฟุ เดะ มิวาคุ battle มัตทะ นาชิดะโยะ

(Shout! Shout! and shake your body and soul )

Bang, bang, bang

โทบิฮาเนะโย โคโด ฮิบิคุ มามะ นิ

(Jump into the groove. Dive into the groove.)

คาเรคิตทะ ฮนโน โอะ เมซามาเสะ

(just come on, Come on)

ทาคานาเระ Rhythm คิวโจวโช (Limit) ฟุริ คิเรรุ มามะ นิ

โคกาสุ (คาราดะ) ยาคิ ซึคุสุ โฮโด นิ อะซึคุ โมเอะอากาเระ

***

Everybody, hands up

Just do it. Clap your hands

ไทคุทซี โอะ break it

อิมิดะ นันเตะ โอโมอุ โยริ โคโดะ

Make it higher

Don’t stop it. Change your mind

ยูคัง นิ fight it

ฮิรุมะนาอิเดะ คากิรินาคุ เซนชิน

ยูราเมอิเตะ คิราเมอิเตะ Flower Rock

เทะ นิ ชิไต โนะซะ Real อิตันดะ ฮานะ โอะ Heal

(ทาคาคุ โทบิทาเทะ search for dream)

นาราโซอุ Heart beat โอโดโร่ คิมิ โตะ

How do you feel? คนนะ Beat & Rock

โค โคโระ ซะโซ มามะ นิ

(Jump into the groove. Dive into the groove.)

คา กายาอิเตะ Flower rock

***

Everybody, hands up

Just do it. Clap your hands

เซนชิน เดะ feel it

โนกาซานาอิเดะ คาเคดาชิตะ โชโด

Make it higher

Don’t stop it Change your mind

นิจิโจว โอะ Blow it

โซ ระ ซานาอิ เดะ วาคิโอโครุ คันโจว โอะ

ฮาบาทาอิเตะ คากายาอิเตะ

ยูราเม อิเตะ คิราเมอิเตะ

Flower Rock (Flower Rock)

Flower Rock (Flower Rock yeah!)

ยูราเมอิเตะ คิราเมอิเตะ Flower Rock

Be the first to like.
loading...