เนื้อเพลง anatawa – jui juis

เพลง : anatawa

ศิลปิน : jui juis

เนื้อเพลง :

ซาบะยากิ คานิคามา ยากิโซบะ คาราเคโด้

โคโรเคะ ฮัมบากุ มากุโรซาชิมิโมริอาวะเซ

ซาบะ (ซาบะ) อาจิ (อาจิ)

มิโซอิสึเกโมโน

ทงคัสซึ นิกีริ คุรุเมะซาบะมิโซะ

วาตาชิ อนาถาวะ อนาถาชิงชิง

Do you know I’m still dining alone

วาตาชิ อนาถาว๊า อนาถาชิงชิง

Do you know I’m still dining alone

ทาโกยากิ คานิคามา ยากิโซบะ คาราเคโด้

โคโรเคะ ฮัมบากุ มากุโรซาชิมิโมริอาวะเซ

ซาบะ (ซาบะ) อาจิ (อ๋าจิ้)

มิโซอิสึเกโมโน

ทงคัสซึ นิกีริ คุรุเมะซาบะมิโซะ

วาตาชิ อนาถาวะ อนาถาชิงชิง

Do you know I’m still dining alone

วาตาชิ อนาถาว๊า อนาถาชิงชิง

Do you know I’m still dining alone

Be the first to like.
loading...