เนื้อเพลง กำแพง – Q

เพลง : กำแพง

ศิลปิน : Q

เนื้อเพลง :

กล่าว เปนถ้อยแถลง แสดงความคิด ไม่ได้ว่าใครเปนคนที่ผิด หรือคิดร้าย

แค่อยากให้มุ่งแค่ให้มาดูแค่วอนพวกคุณให้เข้าใจ ใน สิ่งที่เราเชื่อมาแต่ช้านาน

ว่า อันการ”ดนตรี”ไม่มีพรหมแดน ไม่ว่าจะแค้วนไม่ว่าจะภพหรือว่าจะประสพที่ไหน

ใครต่างเปนใครต่างก็เข้าใจ ในสิ่งข้างในที่เพลงมันล้วนสื่อออกมา

อยาก ให้เมืองไทยภายในวันนี้ ไม่แบ่งธิสิทธิ์ไม่ต้องวอรี่ไม่ต้องมัวแต่เพ่งดูปกซีดี

“ว่าแผ่นนี้สำนักไหน” แค่ช่วยเปิดใจกันให้กว้าง ช่วยทลายกำแพงที่มันกั้น

กลาง…ขวาง ให้แหลกสลายและหมดไป ใช่ แต่มันก็แล้วแต่ความคิด

แต่มันก็ไม่ใช่เปนเรื่องที่ผิดที่คิดจะทำเพื่อที่จะนำเพลงไทย ให้สุขสดใส

ให้ก้าวไกล ในภายภาคหน้า

*ฉันจะยืนรอเทออยู่ตรงนี้ เพื่อจะเดินต่อไปดั่งใจหวัง

คงไม่มีวัน ถ้าเทอไม่ทำลาย กำแพงนี้ออกไป

**อยากให้เทอได้ไปด้วยกัน ไปถึงที่ตรงนั้น

ที่เราหวัง ที่เราจะเดินไปให้ไกล อยากให้เทอได้ยืนข้างกายสิ่งที่หมาย

คงไม่ไกลถ้าเทอเดินร่วมทาง

นี่ มันคือความฝันของคนตั้ง4คน

ที่พร้อมจะผจญกับภัยกับทุกข์หรือว่าไม่มีสุขในวันข้างหน้า

คือโอกาสครั้งนึงให้ติดตรึงกับความฝัน กับความพยายามในวันนี้

รู้ ดี ว่ามันไม่ใช่ทางหลัก จะเหนื่อยนักหรือสบักหรือสบอมก็พร้อมจะน้อมรับเอา

ไว้อยู่บนบ่า แค่กายยาที่มันอ่อนแรงแต่สิ่งที่มันแสงดออกมา

จากทั้งวิญญาณเราทั้ง4คน เราต่างลิขิตขีดเขียนต่างบรรเลงเพลง

ทำนองขับขานออกมาเปนกลอนที่เรารู้ เราเข้าใจใช่ไม่ฝักใฝ่ในความเปนจริง

แต่ไม่ละทิ้งในการที่ต้องเดินไปวันข้างหน้า “เพื่อตามหา สิ่งที่เรารอใช่เงินตรา

แต่คือกำลังใจและการยอมรับที่เราต้องแลกด้วยและศรัทธา”

พร้อม ยอมรับหากคุณคิดว่ามันไม่ใช่

แต่นั่นแหละคือใจแค่สิ่งข้างในของพวกเรา

*,**,**………………

Be the first to like.
loading...