เนื้อเพลง จดเธอไว้ในใจ – ศรัณย่า

เพลง : จดเธอไว้ในใจ

ศิลปิน : ศรัณย่า

เนื้อเพลง :

จดเธอไว้ในใจ

ศรัณย่า ส่งเสริมสวัสดิ์

Dดนตรี 9 Bars..7…8…

9…เขียนบันทึก ไว้มากมาย

ดีและร้าย ที่เจอ

มียกเว้นเรื่องเดียว คือเธอ

ยังไม่เคย เขียนลงไป

เขียนว่ารัก ไว้คำหนึ่ง

ดูไม่ซึ้ง เท่าไหร่

เธอและฉัน ไม่มีคำใด

จดเป็นบันทึก ได้เลย

จดเธอไว้ในใจ จดจำไว้ทุกสิ่ง

จำว่าเธอ ที่ให้ใจจริง

ให้แต่สิ่ง ที่สวยงาม

จดเธอไว้ในใจ จดจำไว้ทุกคำ

ความสัมพันธ์ อันชื่นฉ่ำ

เป็นอะไรที่จำ เอาไว้ในใจผู้เดียว

ดนตรี 9 Bars..7…8…

9…เพราะว่ารัก ของเธอมีค่า

เกินสรรหาคำใด

คำหวานหวาน ไม่พอบรรยาย

ยามที่อยู่ใกล้เธอ

เขียนบันทึก ไว้มากมาย

ดีและร้าย ที่เจอ

มียกเว้นเรื่องเดียว คือเธอ

จดเอาไว้ที่ใจ

จดเธอไว้ในใจ จดจำไว้ทุกสิ่ง

จำว่าเธอ ที่ให้ใจจริง ให้แต่สิ่ง ที่สวยงาม

จดเธอไว้ในใจ จดจำไว้ทุกคำ

ความสัมพันธ์ อันชื่นฉ่ำ

เป็นอะไรที่จำ เอาไว้ในใจผู้เดียว

Be the first to like.
loading...