เนื้อเพลง ขบวนสุดท้าย – ป้าง

เพลง : ขบวนสุดท้าย

ศิลปิน : ป้าง

เนื้อเพลง :

เหงาที่มาเฝ้ายืนรอ

ท้อที่ต้องเสียเวลา

จะมาไหมเฝ้าคอยรถไฟ

เที่ยวสุดท้าย

หวิวหวิวกลัวจะสายเกินไป

คล้ายคล้ายว่าจะไม่ทันการณ์

ผ่านชีวิต

ที่ควรถึงวันต้องเดินทาง

ยังหวั่นใจ

แต่ขบวนสุดท้าย

ไม่เคยมี

ชานชลาแห่งนี้ไม่มีวันสาย

หากคืนนี้ไม่มีรถไฟ

ขอให้รอขบวนใหม่มา

ถึงเวลารุ่งเช้า

ช้าที่ตัดสินใจรอ

ท้อเป็นเรื่องธรรมดา

แต่มันคุ้มค่าพอถ้าใจ

ไม่ผิดหวัง

ชัดชัดว่าจะเลือกทางใด

ไหนไหนก็จะต้องเดินทาง

หากจุดหมายแน่นอนเหมือนดัง

ตั้งใจไว้ คงไม่ช้า

ขบวนสุดท้าย

ไม่เคยมี

ชานชลาแห่งนี้ไม่มีวันสาย

หากคืนนี้ไม่มีรถไฟ

ขอให้รอขบวนใหม่มา

ถึงเวลารุ่งเช้า

การเดินทางต่อไปครั้งนี้

มีความหมายเท่าชีวิตเรา

มีขบวนใหม่มาทุกเช้า

ทุกใจเราจริงจริงคอยไป

ไม่ช้าไป

แต่ขบวนสุดท้าย

ไม่เคยมี

ชานชลาแห่งนี้ไม่มีวันสาย

หากคืนนี้ไม่มีรถไฟ

ขอให้รอขบวนใหม่มา

ขบวนสุดท้าย

ไม่แค่มี

ชานชลาแห่งนี้ไม่มีวันสาย

หากคืนนี้ไม่มีรถไฟ

ขอให้รอขบวนใหม่มา

ถึงเวลารุ่งเช้า

Be the first to like.
loading...