เนื้อเพลง เอื้องโรย – หยาด นภาลัย

เพลง : เอื้องโรย

ศิลปิน : หยาด นภาลัย

เนื้อเพลง :

..เอื้องเอย เอื้องงาม

สวยล้ำเหลือเอ่ย

เคยรักเจ้าหนักหนา

ดุจสวรรค์ เสกสรรเจ้ามา

สวยเกินผกา

เป็นดอกฟ้าป่าเขาไพร

จากแหล่ง แห่งหน

หญิงไปไกลต้น

คนเขาเด็ดเจ้าไป

เอื้องเผยอ เห่อเหิมเกริมใจ

หลงลืมพงไพร

เขาจึงทำลายเจ้าจนสิ้นงาม..

เชยจนช้ำเขาซ้ำไม่มอง

กลีบเจ้าหมอง

จนเหลือซากทราม

เอื้องเอ๋ย เคยหลงชมเจ้างาม

กายผอมทราม

เอื้องงามสิ้นความโสภิณ

เอื้องเอย เอื้องดอย

เหลือความเศร้าสร้อย

รอยช้ำกล้ำถวิล

กลีบเหี่ยวโหย หล่นโรย ลงดิน

คนเขาเมินสิ้น

เหลือรอยราคินสิ้นปรารถนา..

……..ดนตรี……..

..เชยจนช้ำเขาซ้ำไม่มอง

กลีบเจ้าหมอง

จนเหลือซากทราม

เอื้องเอ๋ย เคยหลงชมเจ้างาม

กายผอมทราม

เอื้องงามสิ้นความโสภิณ

เอื้องเอย เอื้องดอย

เหลือความเศร้าสร้อย

รอยช้ำกล้ำถวิล

กลีบเหี่ยวโหย หล่นโรย ลงดิน

คนเขาเมินสิ้น

เหลือรอยราคินสิ้นปรารถนา..

Be the first to like.
loading...