????????? wu la ba ha – the x-family

???? : wu la ba ha

?????? : the x-family

????????? :

Singer

Pauline Lan – Lan Xin Mei – Xia Xong

Jiro Wang – Xia Tian

Sunnie Huang – Huang Xiao Rou – Xia Mei

Xie He Xian – Chord

shi qing bing fei ma gua men xiang de na me jian dan

hai hao tie shi kong you wo men zhong ji yi jia

bu shi zheng yi de yi fang qu kao bian de zhan

zhong ji tei ke ren jiu yao tuo bian deng chang

yi hao fen guang tao can er hao san guang tao can san hao ju guang tao can

ting dao zhe li tong chang wan dan

(Rou) ayo shei you zhao ma fan ayo zhe xia zhe me ban

lao mu darling zao jiu shuo guo fenglongtie bu neng luan wan

qi lin shou tao chu chang hao you shei gan di kang

(Jiro) zhong ji yi jia li dao di shei shi lao da

(Pauline) shao guo de cai ni chi bu wan ni shi kan kan

WULABAHA gen zhe chang shou fa guang tian fa liang ye wu fa dang

WULABAHA gen zhe chang kan dui shou dao guang guang ye shuan zhen chang

ah~~ wu fa dang

FREEZE WULABAHA ni dong bu liao le ba

REPEAT WULABAHA ju xu gui zhuang qiang

SLOW MOTION WULABAHA jin ye hui hen man chang

RELIEF WULABAHA xin qing hao wo hui jiang

yi hao fen guang tao can er hao san guang tao can san hao ju guang tao can

ting dao zhe li tong chang wan dan

(Rou) ayo shei you zhao ma fan ayo zhe xia zhe me ban

lao mu darling zao jiu shuo guo fenglongtie bu neng luan wan

qi lin shou tao chu chang hao you shei gan di kang

(Jiro) zhong ji yi jia li dao di shei shi lao da

(Pauline) shao guo de cai ni chi bu wan ni shi kan kan

WULABAHA gen zhe chang shou fa guang tian fa liang ye wu fa dang

WULABAHA gen zhe chang kan dui shou dao guang guang ye shuan zhen chang

ah~~ wu fa dang

dong cheng wei zai bu zai jia (zai~)

tie ke jin wei jun zai bu zai jia (zai~BABY~)

zhong ji yi jia ARE U READY?(YEAH~)

FREEZE WULABAHA

REPEAT WULABAHA

SLOW MOTION WULABAHA

RELIEF WULABAHA

qi lin shou tao chu chang hao you shei gan di kang

(Jiro) zhong ji yi jia li dao di shei shi lao da

(Pauline) shao guo de cai ni chi bu wan ni shi kan kan

WULABAHA gen zhe chang shou fa guang tian fa liang ye wu fa dang

WULABAHA gen zhe chang kan dui shou dao guang guang ye shuan zhen chang

ah~~ wu fa dang

Translation

Things are not as simple as those MaGua think

It’s good that the Iron Dimension got us X-Family

If you’re not on the side of justice then move over

Ultimate Tiekeren is about to change and step on stage

Split Light Combo One, Scatter Light Combo Two, Concentrated Light Combo Three

When we get to this point, people are screwed

(Rou) Ayo, who is begging trouble, ayo, what should we do now

Mom darling already said that we can’t play with Fenglongtie

Once the Qilin glove appears, who dare to resist

(Jiro) In the X-Family, who is the boss?

(Pauline) If you don’t finish your food, just see what happens

WULABAHA sing along, glowing hands, brightening sky, still can’t resist

WULABAHA sing along, look at the opponents, all fall down, that’s normal

Ah~~ Can’t resist

FREEZE WULABAHA Now you can’t move

REPEAT WULABAHA Keep doing the same thing

SLOW MOTION WULABAHA Tonight will be long

RELIEF WULABAHA I’ll say it if I’m happy

Is Dong Cheng Wei home? (Yes~)

Are the Tieke Imperial Guards home? (Yes~BABY~)

X-Family ARE YOU READY? (YEAH~)

Credit : http://wiki.d-addicts.com/The_X-Family_OST

Be the first to like.
loading...