เนื้อเพลง สัญญาณ – sweet mullet

เพลง : สัญญาณ

ศิลปิน : sweet mullet

เนื้อเพลง :

พื้นพสุธาสนั่นดังแยกแผ่นดินทุกสิ่งมลาย

ทุกอย่างสูญหายแค่เพียงพริบตา

ฟ้าฝนทะเลเข้ากวาดกลืนทุกอย่างคืน

ไม่เคยปราณีไม่มีได้หวนคืนกลับมา

ทุกวินาทีตัวอย่างมีให้จดจำย้ำเตือนตัวเอง

เวลาที่เหลือมีกันเท่าไรทุกวินาทีที่ผ่านพ้น

มีกี่คนต้องกลับคืนไปไม่มีผู้ใดต้านทานได้

เวลาที่มีอยู่ของทุกวันแค่ทำมันเหมือนวันสุดท้าย

ชีวิตที่มีอยู่เหลือเท่าไรใช้มันไปให้มีความ หมาย

นับนิ้วตัวเองที่ผ่านมาและผ่านไปได้ทำอะไร

ก่อนคำว่าสายจะมาทักทายพื้นโลกมันเตือน

พื้นหญ้าสะเทือนย้ำความเป็นจริงทุกสิ่งในใจ

ความดีใช่ไหมที่มีค่า

เวลาที่มีอยู่ของทุกวันแค่ทำมันเหมือนวันสุดท้าย

ชีวิตที่มีอยู่เหลือเท่าไร ใช้มันไปให้มีความหมาย

เวลาที่มีอยู่ของทุกวันแค่ทำมันเหมือนวันสุดท้าย

ชีวิตที่มีอยู่เหลือเท่าไรใช้มันไปให้มีความหมาย

เวลาที่มีอยู่ของทุกวันแค่ทำมันเหมือนวันสุดท้าย

ชีวิตที่มีอยู่เหลือเท่าไรใช้มันไปให้มีความหมาย

Be the first to like.
loading...