เนื้อเพลง โถมดแดง – ดาวใจ ไพจิตร

เพลง : โถมดแดง

ศิลปิน : ดาวใจ ไพจิตร

เนื้อเพลง :

โถ.มดแดง.

อุตส่าห์แอบแฝง พวงมะม่วง.

ชะเง้อชะแง่ แลแต่ผล ทั้งพวง

ไม่เคยล่วงรู้ รสโอชา..

โถ.มดแดง.

อดแห้งอดแล้ง ยังคอยท่า.

เพียงคิดเพียงหวัง

ดั่งเจ้าของ สมญา.

ปรารถนาเพียงหวังชม.

.อยากจะเลี้ยง

มดแดง เอาไว้ดูเล่น.

ให้เจ้าเป็นบอดี้การ์ด สวาทลมๆ

ให้เจ้าได้สม เพียงตามอง.

โถ.มดแดง.

อุตส่าห์แอบแฝง กายคอยจ้อง.

ชะเง้อชะแง่ คอยเสนอ คุ้มครอง

เป็นเจ้าของ เพียงหวังเอย

โถ.มดแดง.

อุตส่าห์แอบแฝง พวงมะม่วง.

ชะเง้อชะแง่ แลแต่ผล ทั้งพวง

ไม่เคยล่วงรู้ รสโอชา..

โถ.มดแดง.

อดแห้งอดแล้ง ยังคอยท่า.

เพียงคิดเพียงหวัง

ดั่งเจ้าของ สมญา.

ปรารถนา เพียงหวังชม.

.อยากจะเลี้ยง

มดแดง เอาไว้ดูเล่น.

ให้เจ้าเป็นบอดี้การ์ด สวาทลมๆ

ให้เจ้าได้สม เพียงตามอง.

โถ.มดแดง.

อุตส่าห์แอบแฝง กายคอยจ้อง.

ชะเง้อชะแง่ คอยเสนอ คุ้มครอง

เป็นเจ้าของ เพียงหวังเอย

Be the first to like.
loading...