เนื้อเพลง pretty girl – KARA

เพลง : pretty girl

ศิลปิน : KARA

เนื้อเพลง :

Pretty Girl

THEME) If you wanna pretty every wanna pretty

안된다는 맘은 no no no no

อันดเวดานืน มามืน no no no no

If you wanna pretty every wanna pretty

어디서나 당당하게 걷기

ออดีซอนา ดังดังฮาเก กอทกี

나와 맞는 옷에 또 받쳐주는 말투 센스있는 포즈 그냥 되지는 않죠

นาวา มัจนืน โอเซ โต บัคชยอจูนืน มัลทู เซนซืออิซนืน โพซือ กือนยอง ดเวจีนืน อันจโย

생활 상식은 기본 시사 상식은 선택 다 끊임 없는 노력이죠

แซงฮวาล ซังซิกืน กีโบน ซีซา ซังซิกืน ซอนแทก ดา กืนฮิม ออบนืน โนรยากีจโย

* Girl! Pretty Girl! Pretty Girl! 조금도 망설일 것 없죠

* Girl! Pretty Girl! Pretty Girl! โชกึมโด มังซอลีล กอซ ออบจโย

난 Beautiful Girl! Beautiful Girl! Beautiful! ye ye ye ye *

นัน Beautiful Girl! Beautiful Girl! Beautiful! ye ye ye ye *

** Girl! Pretty Girl! Pretty Girl! 그냥 되진 않는거죠

** Girl! Pretty Girl! Pretty Girl! คือนยอง ดเวจิน อันนืน กอจโย

난 Beautiful Girl! Beautiful! ye ye ye ye common beautiful girl! **

นัน Beautiful Girl! Beautiful! ye ye ye ye common beautiful girl! **

If you wanna pretty every wanna pretty

안된다는 맘은 no no no no

อันดเวดานืน มามืน no no no no

If you wanna pretty every wanna pretty

어디서나 당당하게 걷기

ออดีซอนา ดังดังฮาเก กอทกี

* Repeat

** Repeat

마음은 예쁘게 표정은 산뜻하게

มาอือ มีน แยปือเก พโยจองืน ซันตืซฮาเก

하루를 시작하면서 잊지 말아야 하죠

ฮารุรืล ชีจักฮามยอนซอ อิซจี มาลายา ฮาจโย

두 눈을 깜박이며 살짝 미소 지으면

ทู นูนืล กัมบากีมยอ ซัลจัก มีโซ จีอือมยอน

이젠 모든게 완벽하죠

อีเจน โมดืนเก วานบยอกฮาจโย

Girl! Pretty Girl! Pretty Girl! 누구라도 될수있죠

Girl! Pretty Girl! Pretty Girl! นูกูราโด ดเวลซูอิซจโย

난 Beautiful Girl! Beautiful! ye ye ye ye ye ye ye ye

นัน Beautiful Girl! Beautiful! ye ye ye ye ye ye ye ye

Girl! Pretty Girl! Pretty Girl! 그냥 되진 않는거죠

** Girl! Pretty Girl! Pretty Girl! คือนยอง ดเวจิน อันนืน กอจโย

난 Beautiful Girl! beautiful girl YE~

นัน Beautiful Girl! beautiful girl YE~

If you wanna pretty every wanna pretty 안된다는 말은 no no no no

If you wanna pretty every wanna pretty อันดเวดานืน มามืน no no no no

If you wanna pretty every wanna pretty 어디서나 당당하게 걷기

If you wanna pretty every wanna pretty ออดีซอนา ดังดังฮาเก กอทกี

Be the first to like.
loading...