เนื้อเพลง อำ – Tata Young

เพลง : อำ

ศิลปิน : Tata Young

เนื้อเพลง :

จริงๆจริงๆ มันเป็นอะไรที่หนักใจ

ให้ทำยังไงก็ฉันนั้นเหมือนถูกอำอยู่

รักฉัน รักฉัน ก็พูดเหมือนๆที่บอกใคร

คงจะไม่ไหว เธออำอยู่แล้วก็ดูรู้

โอม นะ นะ โม พุทธ พุทธ โธ เธอจงไป เธอจงไป

โอม นะ นะ โม พุทธ พุทธ โธ เธอจงไป ห่างให้ไกล…อย่าเข้ามา

อย่ามาอำไม่ขำเดี๋ยวฉันหนักอึดอัดหัวใจเปล่าๆ

คนแบบเธอนั้น Out ก็ไม่ต้องเลย

อย่ามาอำไม่ขำเดี๋ยวเรื่องใหญ่ ไม่อยากหายใจลำบาก

อย่าๆเลย อย่าอำกันว่ารัก Don’t do it now

Get out of my life

จริงๆจริงๆ ฉันชอบไอ้ที่ไม่หนักใจ

จะมาจะไป ให้ฉันไม่เหมือนถูกอำอยู่

รักฉัน รักฉัน ก็พูดเหมือนๆที่บอกใคร

คงจะไม่ไหว เธออำอยู่แล้วก็ดูรู้

โอม นะ นะ โม พุทธ พุทธ โธ เธอจงไป เธอจงไป

โอม นะ นะ โม พุทธ พุทธ โธ เธอจงไป ห่างให้ไกล…อย่าเข้ามา

อย่ามาอำไม่ขำเดี๋ยวฉันหนักอึดอัดหัวใจเปล่าๆ

คนแบบเธอนั้น Out ก็ไม่ต้องเลย

อย่ามาอำไม่ขำเดี๋ยวเรื่องใหญ่ ไม่อยากหายใจลำบาก

อย่าๆเลย อย่าอำกันว่ารัก Don’t do it now

Get out of my life

อย่ามาอำไม่ขำเดี๋ยวฉันหนักอึดอัดหัวใจเปล่าๆ

คนแบบเธอนั้น Out ก็ไม่ต้องเลย

อย่ามาอำไม่ขำเดี๋ยวเรื่องใหญ่ ไม่อยากหายใจลำบาก

อย่าๆเลย อย่าอำกันว่ารัก Don’t do it now

อย่ามาอำไม่ขำเดี๋ยวฉันหนักอึดอัดหัวใจเปล่าๆ

คนแบบเธอนั้น Out ก็ไม่ต้องเลย

อย่ามาอำไม่ขำเดี๋ยวเรื่องใหญ่ ไม่อยากหายใจลำบาก

อย่าๆเลย อย่าอำกันว่ารัก Don’t do it now

Get out of my life

Be the first to like.
loading...