เนื้อเพลง อีกนิดนึง – sane

เพลง : อีกนิดนึง

ศิลปิน : sane

เนื้อเพลง :

คืนที่เหน็บหนาว แต่เรามีกันและกัน อยู่ในอ้อมแขน

keun tee nep naao dtae rao mee gan lae gan yoo nai om kaen

During those cold nights, we have each other, to stay in each other’s arms.

เสียงที่แผ่วเบา อย่างกับมีเพียงแต่เราอยู่บนโลกนี้

siang tee paew bao yaang gap mee piang dtae rao yoo bon loke nee

The quietness makes it seem like we’re the only people on earth.

ณ ที่ตรงนี้ ในอ้อมแขนที่มีเธอ ฉันไม่ต้องการแล้วใคร

n tee dtrong nee nai om kaen tee mee ter chan mai dtong gaan laew krai

Right here, having you in my arms, I don’t need anyone else.

ใจที่แนบใจ ก็รับรู้ถึงความใน อะไรจะดีกว่านี้

jai tee naep jai gor rap roo teung kwaam nai a-rai ja dee gwaa nee

Hearts that are so close together know everything about each other. What could be better than that?

อยากกอดไว้อีกนิดนึงๆ อยู่อย่างนี้สักพักนึงอย่าเพิ่งไป

yaak got wai eek-nit-neung-eek-nit-neung yoo yaang nee sak pak neung yaa perng bpai

I want to hug you awhile longer. Staying like this for a second longer. Don’t go just yet.

อยากกอดไว้ให้หัวใจ ได้ไออุ่นไปทั้งใจ

yaak got wai hai hua jai daai ai oon bpai tang jai

I want to hug you and let my heart feel all the warmth from you.

ให้เวลาดีๆ ยังหมุนไป ให้แสนนาน

hai way-laa dee-dee yang moon bpai hai saen naan

I want to have time, to have time keep going for a very very long time.

ลืมทุกอย่างไป ปล่อยเวลาให้ผ่านไป ผ่านไปช้าๆ

leum took yaang bpai bploi way-laa hai paan bpai paan bpai chaa-chaa

Forget everything. Let time pass us by. Let it pass by slowly.

เธอแค่หลับตา ปล่อยใจลอยล่องออกไป ปล่อยไปพร้อมฉัน

ter kae lap dtaa bploi jai loi long ok bpai bploi bpai prom chan

Just close your eyes, and let your feelings go, let go with me.

ณ ที่ตรงนี้ ในอ้อมแขนที่มีเธอ ฉันไม่ต้องการแล้วใคร

n tee dtrong nee nai om kaen tee mee ter chan mai dtong gaan laew krai

Right here, having you in my arms, I don’t need anyone else.

ใจที่แนบใจ ก็รับรู้ถึงความใน อะไรจะดีกว่านี้

jai tee naep jai gor rap roo teung kwaam nai a-rai ja dee gwaa nee

Hearts that are so close together know everything about each other. What could be better than that?

อยากกอดไว้อีกนิดนึงๆ อยู่อย่างนี้สักพักนึงอย่าเพิ่งไป

yaak got wai eek-nit-neung-eek-nit-neung yoo yaang nee sak pak neung yaa perng bpai

I want to hug you awhile longer. Staying like this for a second longer. Don’t go just yet.

อยากกอดไว้ให้หัวใจ ได้ไออุ่นไปทั้งใจ

yaak got wai hai hua jai daai ai oon bpai tang jai

I want to hug you and let my heart feel all the warmth from you.

ให้เวลาดีๆ ยังหมุนไป ให้แสนนาน

hai way-laa dee-dee yang moon bpai hai saen naan

I want to have time, to have time keep going for a very very long time.

(Interlude)

อยากกอดไว้อีกนิดนึงๆ อยู่อย่างนี้สักพักนึงอย่าเพิ่งไป

yaak got wai eek-nit-neung-eek-nit-neung yoo yaang nee sak pak neung yaa perng bpai

I want to hug you awhile longer. Staying like this for a second longer. Don’t go just yet.

อยากกอดไว้ให้หัวใจ ได้ไออุ่นไปทั้งใจ

yaak got wai hai hua jai daai ai oon bpai tang jai

I want to hug you and let my heart feel all the warmth from you.

ให้เวลาดีๆ ยังหมุนไป ให้แสนนาน

hai way-laa dee-dee yang moon bpai hai saen naan

I want to have time, to have time keep going for a very very long time.

อีกนิดนึงๆ ให้แสนนาน

eek-nit-neung-eek-nit-neung hai saen naan

Just a little longer, let it be for long time.

Be the first to like.
loading...