เนื้อเพลง ดำเนินจ๋า – สุรพล สมบัติเจริญ

เพลง : ดำเนินจ๋า

ศิลปิน : สุรพล สมบัติเจริญ

เนื้อเพลง :

ดำเนินจ๋า

สุรพล สมบัติเจริญ

F…..MUSI.โอ้ ดำ เนิน

.เธอสวย เหลือเกิน

.ดำเนิน ของ พี่

.ใน โลก นี้

.พี่ขอรักเธอ คนเดียว ไม่ ลืม

.โอ้ ดำ เนิน

.เราเคย รักกัน สวรรค์ ดุด ดืม

.พี่ ไม่ลืม ไม่ลืม ไม่ลืม

.ไม่ลืม ดำ เนิน

.อย่าให้พี่ หลงรัก อย่าให้พี่ หลงฝัน

.อย่าให้พี่ หลงเพ้อ

.เพราะเธอ มาทำ ห่างเหิน

.อย่าให้พี่ ชอกช้ำ

.ด้วยการ ที่น้อง ทำเมิน

.พี่รักน้อง เหลือเกิน

.พี่รัก ดำเนิน ด้วย.ใจ

.โอ้ ดำ เนิน

.เธอสวยเ หลือเกิน

.สวยน้อย เมื่อไหร่

.พี่นี้รัก ปักใจ

.ถึงแม้ ชีพวาย ไม่ลืม ดำเนิน

.ไม่ลืม ไม่ลืม ไม่ลืม

.ไม่ลืม ไม่ลืม ไม่ลืม

.ไม่ลืม ไม่ลืม ไม่ลืม

.ไม่ลืม ไม่ลืม ไม่ลืม

.ไม่ลืม ไม่ลืม ดำ เนิน.

Be the first to like.
loading...