เนื้อเพลง เพลงไม่มีวันตาย – คาราบาว

เพลง : เพลงไม่มีวันตาย

ศิลปิน : คาราบาว

เนื้อเพลง :

ดาว…ลอยเกลื่อนบนนภากว้าง ..มีบางอย่างเป็นความหมาย

ดาว…ยามตกสว่างแล้วหายวับไป แต่บทเพลงยังอยู่เป็นนิรันดร์

เราคือมิตรสหาย ข้ามน้ำลุยไฟมาด้วยกัน หลายปีที่สร้างสรรค์ จากจิตวิญญาณเป็นเพลงสู่สังคม

ให้ชมให้ฟังเป็นสุข ปัดเป่าทุกข์ ดุจเพื่อนยามเหงาใจ แม้คืนวันผันผ่านไป ไม่เคยเสื่อมคลายมั่นคงในอุดมการณ์

ดาว…ลอยเกลื่อนบนนภากว้าง มีบางอย่างเป็นความหมาย

ดาว…ยามตกสว่างแล้วหายวับไป แต่บทเพลงยังอยู่เป็นนิรันดร์

เราคือมิตรสหาย ข้ามน้ำลุยไฟมาด้วยกัน ไม่เคยแม้สักวัน จะถอดใจหันหน้าหนีจากเสียงเพลง

บรรเลงร้อยรวมทักษะ ด้วยภาระที่เรายึดมั่นมิคลาย นี่คือเสียงเพลงมั่นหมาย

ตราบชีพวางวายมิอาจพรากเราจากเพลง

เราคือมิตรสหาย ข้ามน้ำลุยไฟมาด้วยกัน หลายปีที่สร้างสรรค์ จากจิตวิญญาณเป็นเพลงสู่สังคม

ให้ชมให้ฟังเป็นสุข ปัดเป่าทุกข์ ดุจเพื่อนยามเหงาใจ แม้คืนวันผันผ่านไป ไม่เคยเสื่อมคลายมั่นคงในอุดมการณ์

ดาว…ลอยเกลื่อนบนนภากว้าง มีบางอย่างเป็นความหมาย

ดาว…ยามตกสว่างแล้วหายวับไป แต่บทเพลงยังอยู่เป็นนิรันดร์

เราคือมิตรสหาย ข้ามน้ำลุยไฟมาด้วยกัน ไม่เคยแม้สักวัน จะถอดใจหัน..หน้าหนีจากเสียงเพลง

บรรเลงร้อยรวมทักษะ ด้วยภาระที่เรายึดมั่นมิคลาย นี่คือเสียงเพลงมั่นหมาย ตราบชีพวางวายมิอาจพรากเราจากเพลง

นี่คือเสียงเพลงหัวควาย……ตราบชีพวางวาย…มิอาจพรากเราจากเพล

Be the first to like.
loading...