เนื้อเพลง beauty – super junior

เพลง : beauty

ศิลปิน : super junior

เนื้อเพลง :

미인아 (BONAMANA)

딴따란딴, 딴따란딴, 딴따란딴, 따다따라빠. 딴따란딴, 딴따란딴, 딴따란딴, 따다따라빠

ตันตารันตัน ตันตารันตัน ตันตารันตัน ตาราตาราปา ตันตารันตัน ตันตารันตัน ตันตารันตัน ตาราตาราปา

넌 알까말까 알까말까 너무 예쁜 미인아. 날 미쳤다고 말해도 난 니가 좋다 미인아

นอน อัลกามัลกา อัลกามัลกา นอมู เยปึน มีอินา นัล มิชอตตาโก มาแรโด นัน นีกา ชดทา มีอินา

คุย กับเธอรู้จักเธอ เธอช่างมีเส่นห์ บอกได้ว่าฉันแทบจะบ้าก็ได้ เพราะชอบเธอ

누 가 전해줘 My baby, to my baby 내가 여기 있다고 말야. 기다린다 말야 (Baby, you turn it up now)

นูกา ชอนแฮจวอ My baby, to my baby แนกา อิดตาโก มา รยา คีดารินดา มา รยา (Baby, you turn it up now)

ใครจะบอกเธอได้ ที่รัก, ถึง เธอ ว่าฉันอยู่ตรงนี้แล้ว ฉันรอเธออยู่นะ (Baby, you turn it up now)

넌, 가타부타, 가타부타 말 좀 해라 미인아. 니 마음을 가졌다면 그냥 나는 삶의 Winner.

นอนอ คาทาบูทา คาตาบูทา มัล ชม แฮรา มีอินา นี มาอือมึล คาชยอดตามยอน คือนยัง นานึน ซัลเม winner

เธอ พูดมาเลย ว่าใช่หรือไม่ใช่ ใช่หรือไม่ใช่ ถ้าเอาหัวใจของฉันไปแล้วก็ถือว่าเป็นเจ้าของชีวิตฉันแล้ว

이 세상의 이치란, 이치란, 용기 있는 자를 따라 나 같은 놈 말야.

อีเซซังเอ อีชีรัน อีชีรัน โยงกี อินนึน ชารึล ตารา นา คัททึน โนม มา รยา

ในโลกของสิ่งที่เรียกว่าเหตุผล เหตุผล ผู้ชายอย่างผมก็เป็นคนมีความกล้าเหมือนกันนะ

옛말에 Say, 열 번 찍으면 넘어간다. 으쓱, 으쓱, 으쓱

เยนมาเร say ยอล บอน จีกือมยอน นอมอกันดา อือซืก อือซืก อือซืก

คำพูดเก่าๆ ที่บอกว่า ถ้าถ่ายรูปไปสิบครั้งมันจะจบ น่ากลัว,น่ากลัว,น่ากลัว

그녀는 강적. 끄떡없다. 삐쭉, 삐쭉, 삐쭉

คือนยอนึน คังจอก กือต๊อกอบตะ ปีจุก ปีจุก ปีจุก

ผู้หญิงคือศัตรูที่อันตราย ไม่สน หึ หึ หึ (จะเขียน เชอะ เชอะ เชอะ มันก็ดูผู้หญิงไปหน่อย -*-)

난 어떡할까 어떡할까 그녀만이 내 관심인 걸, 걸, 걸.

นัน ออต๊อกคัลก๊ะ ออต๊อกคัลก๊ะ คือนยอมานี แน ควานชิมอิน คอล คอล คอล

ฉันจะทำอย่างไร ทำอย่างไรดี เธอคนนั้นเท่านั้นที่ฉันสนใจ

*Bounce to you, Bounce to you 내 가슴은 널 향해 잡힐 수도 없을 만큼 뛰고 있는걸.

*Bounce to you, Bounce to you แน คาซือมึน นอล ฮยางแฮ ชาบิล ซูโด อบซึล มันคึม ตวีโก อินนึนกอล

*Bounce to you, Bounce to you หัวใจของฉันหันไปทางเธอ ยิ่งอยากจะคว้าเธอมาเท่าไหร่ยิ่งเหมือนห่างออกไปเท่านั้น

Break it Down to you, Down to you 내 가슴이 너, 널 갖지 못한다면 멈출 거란다 (날 바라봐라)

Break it Down to you, Down to you แน คาซือมึน นอ นอล คัดจิ มดทันดามยอน มอมชุล คอรินดะ (นัล พาราบวารา)

Break it Down to you, Down to you หัวใจของฉัน เธอ ถ้าฉันไม่สามารถเอาเธอมาได้ จะไม่มีทางหยุด (มองมาที่ฉัน)

**볼까말까, 볼까말까, 볼까말까 나 같은 남자. 본체만체, 본체만체, 본체만체 돌아서 봐도

** โพลก๊ะมัลก๊ะ โพลก๊ะมัลก๊ะ โพลก๊ะมัลก๊ะ นา คัททึน นัมจา พนเช่มันเช่ พนเช่มันเช่ พนเช่มันเช่ โทราซอ บวาโด

**มองมา พูดมา มองมา พูดมา มองมา พูดมา ฉันก็เป็นผู้ชายคนหนึ่ง ทำเป็นเมินเฉย ทำเป็นเมินเฉย ทำเป็นเมินเฉย หันมาและมองดู

보고봐도, 보고봐도, 보고봐도 나 밖에 없다. 보나마나, 보나마나, 보나마나 (Baby, you turn it up now)

โพโกบวาโด โพโกบวาโด โพโกบวาโด นา ผักเก อบตะ โพนามานา โพนามานา โพนามานา (Baby, you turn it up now)

ลองมองดู ลองมองดู ลองมองดู มีแต่ฉัน อย่างชัดเจน อย่างชัดเจน อย่างชัดเจน ว่ามีแต่ฉัน (Baby, you turn it up now)

뭘 살까, 살까, 살까, 살까 너를 위한 선물. 오, 미치겠다. 생각만 해도 좋아할 니 모습.

มวอล ซัลก๊ะ ซัลก๊ะ ซัลก๊ะ ซัลก๊ะ นอรึล วีฮันซอนมุล โอ มิชิเก็ตตะ แซงกักมัน แฮโด โชอาฮัล นี โมซึบ

จะซื้ออะไรดี ซื้ออะไร ซื้ออะไร เพื่อให้เธอเป็นของขวัญ โอ้ จะบ้าแล้ว ได้แต่คิดถึงภาพเธอ

Listen girl! 좋아해. Baby girl! 사랑해. 나만이 너를 위한 남자. 들어줘 봐 너를 향한 고백.

Listen girl! โชอาแฮ Babu girl! ซารางแฮ นามันนี นอรึล วีฮัน นัมจา ทือรอจวอ บวา นอรึล ฮยางฮัน โคแบก

Listen girl! ฉันชอบเธอ Baby girl! ฉันรักเธอ ฉันเท่านั้น คนคนนี้เพื่อเธอ ลองเข้ามามีสิ่งที่จะสารภาพเธอ

내 맘의 say, 애만 태우지 말고 제발 끄덕, 끄덕, 끄덕.

แน มาเม say แอมัน แทอุจิ มัลโก เชบัล กือด๊อก กือด๊อก กือด๊อก

หัวใจของฉันพูดว่า อย่าพูดว่าห่วงกัน ขอร้องล่ะ (อาการผงกศีรษะ)

이 노력 정도면 나라도 구해 기특, 기특, 기특

อี โนรยอก ชองโดมยอน นาราโด คูแฮ คิทึก คิทึก คิทึก

ถ้าความพยายามนี้ถูกต้อง โลกก็ต้องการมัน เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม

난 어떡하라고, 어떡하라고 그녀만이 내 전부인 걸, 걸, 걸

นัน ออต๊อกแคราโก ออต๊อกแคราโก คือนยอมานี แน ชอนบูอิน คอล คอล คอล

ฉันควรทำ อย่างไร ทำย่างไรดี เธอเท่านั้นคือทั้งหมดของฉัน

*Bounce to you, Bounce to you 내 가슴은 널 향해 잡힐 수도 없을 만큼 뛰고 있는걸.

*Bounce to you, Bounce to you แน คาซือมึน นอล ฮยางแฮ ชาบิล ซูโด อบซึล มันคึม ตวีโก อินนึนกอล

*Bounce to you, Bounce to you หัวใจของฉันหันไปทางเธอ ยิ่งอยากจะคว้าเธอมาเท่าไหร่ยิ่งเหมือนห่างออกไปเท่านั้น

Break it Down to you, Down to you 내 가슴이 너, 널 갖지 못한다면 멈출 거란다 (날 바라봐라)

Break it Down to you, Down to you แน คาซือมึน นอ นอล คัดจิ มดทันดามยอน มอมชุล คอรินดะ (นัล พาราบวารา)

Break it Down to you, Down to you หัวใจของฉัน เธอ ถ้าฉันไม่สามารถเอาเธอมาได้ จะไม่มีทางหยุด (มองมาที่ฉัน)

**볼까말까, 볼까말까, 볼까말까 나 같은 남자. 본체만체, 본체만체, 본체만체 돌아서 봐도

** โพลก๊ะมัลก๊ะ โพลก๊ะมัลก๊ะ โพลก๊ะมัลก๊ะ นา คัททึน นัมจา พนเช่มันเช่ พนเช่มันเช่ พนเช่มันเช่ โทราซอ บวาโด

**มองมา พูดมา มองมา พูดมา มองมา พูดมา ฉันก็เป็นผู้ชายคนหนึ่ง ทำเป็นเมินเฉย ทำเป็นเมินเฉย ทำเป็นเมินเฉย หันมาและมองดู

보고봐도, 보고봐도, 보고봐도 나 밖에 없다. 보나마나, 보나마나, 보나마나

โพโกบวา โด โพโกบวาโด โพโกบวาโด นา ผักเก อบตะ โพนามานา โพนามานา โพนามานา

ลอง มองดู ลองมองดู ลองมองดู มีแต่ฉัน อย่างชัดเจน อย่างชัดเจน อย่างชัดเจน ว่ามีแต่ฉัน

난 드뎌 미칠거야. 폭발해 버릴 거야. 더 못 참겠어 그녀만의 밀고 당기기.

นัน ทือทยอ มิชิลกอยา พุกบาแร พอริล กอยา ทอ มด ชัมเกตซอ คือนยอมาเน มัลโก ทังกิกี

ในที่สุดฉันก็จะเป็นบ้า มันจะระเบิดอยู่แล้ว มันทนไม่ไหวแล้วนะ เธอทั้งผลักไสและดันฉันออก

오 진짜 미칠거야. 누가 좀 말려봐 봐. 이렇게 힘들 거란 걸 누가 말했어야지.

โอ ชินจา มิชิลกอยา นูกา ชม มิลรยอบวา บวา อีรอคแค ฮิมดึล กอรัน กอล นูกา มัลแฮตซอยาจี

โอ้ จะเป็นบ้าจริงๆ ใครก็ได้หยุดมันที อย่างนี้มันเหนื่อยนะ ใครสักคนต้องพูดแล้วละ

(It’s) True, true 내 감정은 갈 곳이 없어. 네게 맞춰 버린걸 넌 잘 알잖니

(It’s) True, true แน คัมจองอึน คัล กดชี อบซอ เนเก มันชวอ พอรินกอล นอน ชัล อัลจานนี

(It’s) True, true ความรู้สึกของฉันมันไม่มีที่ไป ฉันไม่อยากทิ้งมันไปเธอก็รู้

How to keep loving you? 내가 진짜 네게 잘할게 이대로 날 썩혀 두지마

How to keep loving you? แนกา ชินจา เนเก ชารัลเก อีแดโร นัล ซอคยี ทูจิมา

How to keep loving you? ฉันตั้งใจทำดีกับเธอนะ อย่าจากไปเลยนะ

기다린다. 미인아! Hope you’ll step to me, step to me.

คีดารินดา มิอินา Hope you’ll step to me, step to me.

รอเธอนะ คนสวย! Hope you’ll step to me, step to me.

사랑한다. 미인아! Bring it, sign to me, sign to me.

ซารางฮันดา มิอินา Bring it, sign to me, sign to me.

รักนะ คนสวย Bring it, sign to me, sign to me.

하하하하 하하하하하 그녀가 이미 날 바라볼 준비가 돼 있었나 봐

ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆ คือนยอกา อีมี นัล พาราบล ชุนบีกา ทเว อิซอนนา บวา

ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆ ดูเหมือนว่าเธอก็เตรียมตัวที่จะมองแต่ฉันแล้วล่ะ

*Bounce to you, Bounce to you 내 가슴은 널 향해 잡힐 수도 없을 만큼 뛰고 있는걸.

*Bounce to you, Bounce to you แน คาซือมึน นอล ฮยางแฮ ชาบิล ซูโด อบซึล มันคึม ตวีโก อินนึนกอล

*Bounce to you, Bounce to you หัวใจของฉันหันไปทางเธอ ยิ่งอยากจะคว้าเธอมาเท่าไหร่ยิ่งเหมือนห่างออกไปเท่านั้น

Break it Down to you, Down to you 내 가슴이 너, 널 갖지 못한다면 멈출 거란다 (날 바라봐라)

Break it Down to you, Down to you แน คาซือมึน นอ นอล คัดจิ มดทันดามยอน มอมชุล คอรินดะ (นัล พาราบวารา)

Break it Down to you, Down to you หัวใจของฉัน เธอ ถ้าฉันไม่สามารถเอาเธอมาได้ จะไม่มีทางหยุด (มองมาที่ฉัน)

**볼까말까, 볼까말까, 볼까말까 나 같은 남자. 본체만체, 본체만체, 본체만체 돌아서 봐도

** โพลก๊ะมัลก๊ะ โพลก๊ะมัลก๊ะ โพลก๊ะมัลก๊ะ นา คัททึน นัมจา พนเช่มันเช่ พนเช่มันเช่ พนเช่มันเช่ โทราซอ บวาโด

**มองมา พูดมา มองมา พูดมา มองมา พูดมา ฉันก็เป็นผู้ชายคนหนึ่ง ทำเป็นเมินเฉย ทำเป็นเมินเฉย ทำเป็นเมินเฉย หันมาและมองดู

보고봐도, 보고봐도, 보고봐도 나 밖에 없다. 보나마나, 보나마나, 보나마나

โพโกบวา โด โพโกบวาโด โพโกบวาโด นา ผักเก อบตะ โพนามานา โพนามานา โพนามานา

ลอง มองดู ลองมองดู ลองมองดู มีแต่ฉัน อย่างชัดเจน อย่างชัดเจน อย่างชัดเจน ว่ามีแต่ฉัน

Credit

Original source from Daum.net

Korean to Thai by angelahyeong@13MKH

Take out with full credit and do not modify

นำ ออกพร้อมเครดิตเต็มทั้งหมดและห้ามเปลี่ยนแปลงคำแปล

Be the first to like.
loading...