เนื้อเพลง ตังเก – ภูสมิง หน่อสวรรค์

เพลง : ตังเก

ศิลปิน : ภูสมิง หน่อสวรรค์

เนื้อเพลง :

นำพาชีวิต ร่อนเร่

อยู่ในทะเล เกลียวคลื่น

ชีวิตทุกวันคืน

จำต้องฝืน จำทน

กวาดตามองดู ฟ้าสีคราม

นางนวลชวนทักถาม ตามทะเล

ลากอวนเรือตังเก

พาชีวิตหันเห ตามลม

ลอยไปอย่างเคว้งคว้าง

และเหงาตรม

ใจขื่นขม ระทม เดียวอา

อ้างว้าง และไร้เพื่อน

สะเทือน สะท้าน สะท้อนใจ

เหตุไฉน จึงต้องเดียวดาย

อยู่ในกระแส คลื่น

สุดที่จะฝืน ชีวิตคน

อาจเป็นหน ทางพรหม

จำพา ชีวิต ที่ซานซม

ฝ่าฟัน ลมฝน กลางทะเล

Solo 13 Bars…12…

13..ลอยไปอย่างเคว้งคว้าง

และเหงาตรม

ใจขื่นขม ระทม เดียวอา

อ้างว้าง และไร้เพื่อน

สะเทือน สะท้าน สะท้อนใจ

เหตุไฉน จึงต้องเดียวดาย

อยู่ในกระแส คลื่น

สุดที่จะฝืน ชีวิตคน

อาจเป็นหน ทางพรหม

จำพา ชีวิต ที่ซานซม

ฝ่าฟัน ลมฝน กลางทะเล

Be the first to like.
loading...