เนื้อเพลง you you you – t-ara

เพลง : you you you

ศิลปิน : t-ara

เนื้อเพลง :

My love (you)

ที่รักของฉัน (เธอ)

My all (you)

ทั้งหมดของฉัน (เธอ)

Remember all about you

จดจำทั้งหมดเกี่ยวกับเธอ

(너 너 너 너 너)

(นอ นอ นอ นอ นอ)

(เธอ เธอ เธอ เธอ เธอ)

* 사랑했던 너아껴줬던 너

ซา ราง แฮท ดอน นอ อา คยอ จยอท ดอน นอ

ฉันรักเธอ ฉันให้เธอทั้งหมด

Say goodbye… oh Say goodbye…

เอ่ยคำลา… โอ เอ่ยคำลา…

왜 아무말도 못했니왜 나를 찾지 않았니

เว อา มู มัล โด มท แฮท นี เว นา รึล ชัจ จี อัน แฮท นี

ทำไมเธอถึงไม่ยอมพูดกับฉัน ทำไมเธอถึงไม่พูดอะไร

그렁그렁 눈물만

คือ รอง คือ รอง นุน มุล มัน

นี่คือ นี่คือ น้ำตาของฉัน

그래 이렇게 아픈 건 결국 사랑이 아냐

คือ แร อี รอค เค อา พึน กอน คยอล กุก ซา ราง งี อา นยา

ฉันเจ็บปวดมากเหลือเกิน แต่ฉันก็ยังรักเธอเพียงคนเดียว

불러도 대답없는 넌 내 사람이 아냐

พุล รอ โด แด ทับ ออบ นึน นอน แน ซา รัม มี อา นยา

เวลาที่ฉันโทรไปหาเธอ เธอนั้นก็ไม่ยอมรับสาย

하루에도 수십번 이런 말을 대비하며

ฮา รู เอ โด ซู ชิบ บอน อี รอน มัล อึล แด บี ฮา มยอ

เป็น 10 กว่าครั้งแล้วในวันนี้ที่ฉันโทรหาเธอ

내 자신을 속여보지만 난 아직 힘들어

แน จา ชิน นึล ซุค คยอ บู จี มัน นัน อา จิค ฮิม ดึล รอ

ผิดที่ฉันพูดโกหกไป ทำให้ฉันสามารถมองเห็นอะไรได้มากขึ้น

원망해봐도 (Love you)

วอน มัง แฮ บวา โด (Love You)

ไม่ตำหนิเธอ (รักเธอ)

외면해봐도 (Need you)

เว มยอน แฮ บวา โด (Need You)

ทำไมไม่สนใจกัน (ต้องการเธอ)

끝까지 너란 사람 내게 너무 지독해

กึท กา จี นอ รัน ซา รัม แน เก นอ มู จา ดก แฮ

ฉันเองนั่นแหละ ที่เป็นคนทำให้เรื่องมันจบลง

너란 습관은 너무나도 내게 익숙해

นอ รัน ซึบ ควอน อึน นอ มู นา โด แน กา อิค ซุค เค

นิสัยของเธอที่คุ้นเคย ที่สามารถปกป้องฉันได้ ไม่มีแล้ว

아른아른거리는 너

อา รึน อา รึน คอ รี นึน นอ

ตั้งแต่วันที่เธอเดินจากฉันไป

하루하루멀어지나

ฮา รู ฮา รู มอล ออ จี นา

วันเวลาก็เริ่มผ่านไปเรื่อยๆ

아무리 손을 뻗어 잡으려해도 멀어져가

อา มู รี โซ นึน ปอท ทอ จับ อี รยอ แฮ โด มอล ออ จยอ กา

แม้ว่าฉันจะพยายามเหนี่ยวรั้งเธอไว้ไม่ให้จากฉันไป

추억은 시간앞에 별수 없이 버려져가

ชู ออค คึน ชี กัน อัพ เพ พยอล ซู ออบ ซี บอ รยอ จยอ กา

ความทรงจำของฉันยังมีเพียงเธอ ไม่มีวันลบเลือนออกไปจากหัวใจ

그렁그렁 눈에 맺히고

คือ รอง คือ รอง นุน เน แมท ชี โก

นี่คือ นี่คือ แววตาของฉันในวันนี้

또 또 또다시 난

โต โต โต นา ชี นัน

ผ่านไปแล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิม

그저 눈물만 괜한 한숨만

คือ จอ นุน มุล มัน แควน ฮัน ฮัน ซุม มัน

น้ำตาที่ไหลรินลงมา เธออาจมองว่ามันไม่ใช่เรื่องจริง

이게 버릇이 됐어 나도 모르게

อี เก บอ รอจ ซอ ทเว ซอ นา โด โม รือ เก

แต่ฉันบอกได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องหลอกลวง

* 사랑했던 너아껴줬던 너

ซา ราง แฮท ดอน นอ อา คยอ จยอท ดอน นอ

ฉันรักเธอ ฉันให้เธอทั้งหมด

Say goodbye… oh Say goodbye…

เอ่ยคำลา… โอ เอ่ยคำลา…

왜 아무말도 못했니왜 나를 찾지 않았니

เว อา มู มัล โด มท แฮท นี เว นา รึล ชัจ จี อัน แฮท นี

ทำไมเธอถึงไม่ยอมพูดกับฉัน ทำไมเธอถึงไม่พูดอะไร

그렁그렁 눈물만

คือ รอง คือ รอง นุน มุล มัน

นี่คือ นี่คือ น้ำตาของฉัน

아직 니 자릴 비워놨어 (For you)

อา จิค นี จา ริล บี วอ นวอ ซอ (For you)

แต่เธอคงจะลืมฉันไปหมดแล้ว (เพื่อเธอ)

니가 준 반지는 끼고 있어 (For you)

นี กา จุน บัน จี นึน คี โก อิจ ซอ (For you)

นิ้วของฉันยังใส่แหวนที่เธอให้ไว้อยู่ (เพื่อเธอ)

익숙한 뒷모습만 봐도 나는 발걸음을 멈춰

อิค ซอค ฮัน ดวอท โม ซึบ มัน บวา โก นา นึน บัล กอล รึม มึล มอม ชวอ

ทุกครั้งที่จ้องมอง มันดูเหมือนคุ้นเคยมากๆ สำหรับฉัน ราวกับหยุดเวลาไว้

함께 듣던 음악이 들리면 내 심장은 멈춰

ฮัม เก ดึท ทอน อึม มัค คอ ดึล รี มยอน แน ชิม จัง งึน มอม ชวอ

หากว่าเธอได้ยินเสียงเพลงที่ดังออกมาจากหัวใจของฉัน ที่อยากบอกว่า

시간을 거슬러 (Miss you)

ชี คัง งึล กอ ซึล รอ (Miss you)

อยากย้อนเวลากลับไป (คิดถึงเธอ)

못난 눈물을 닦아주던 (Tissue)

มท นัน นุน มุล รึล นัค คอ จู ดอน (Tissue)

เพื่อที่จะเช็ดน้ำตาให้กันและกัน (ทิชชู่)

손에서 놓지 못해 널 아직 포기못해

ซุน เน ซอ โน จี มท เท นอล อา จิค โพ กี มท แฮ

ฉันปล่อยมือเธอไป และไม่สามารถเหนี่ยวรั้งเธอไว้ได้

제발 나를 데리고 가줘 나의 Don Quixote

เช บัล นา รึล เด รี โก คา จวอ นา เอ Don Quixote

โปรดกลับมาหาฉันอีกครั้งจะได้ไหม

띠보띠보 벨소리 (너)

ตี โบ ตี โบ แบล โซ รี (นอ)

แหวนวงนั้นที่เป็นของ (เธอ)

기다렸던 벨소리 (너)

คี ดา รยอท ดอน แบล โซ รี (นอ)

ฉันจะรอแหวนวงนั้นของ (เธอ)

혹시 니가 아닐까 시간이 멈춘듯 해

ฮก ชี นี กา อา นิล กา ชี กัน นี นอม ชุน ดึจ แท

บางทีหากเธอมีเวลาให้ฉันสักนิด แม้เพียงเล็กน้อย

그 자리엔 니가 잠시 머문듯 해

คือ จา รี เอน นี กา จัม ชี มอ มุน ดึท แท

ถ้าเธอแบ่งปันเวลาให้กันเพียงแค่นิดเดียว

두근두근 달려와 (오)

ดู กึน ดู กึน ทัล รยอ วา (โอ)

ใจเต้นตึกตักพร้อมจะโบยบิน (โอ)

나를 찾는 심장이 (오)

นา รึล ชัจ นึน ชิม จัง งี (โอ)

แต่หัวใจของฉันไม่มีอีกแล้ว (โอ)

두근두근 숨소리만이 내 방에 가득해

ดู กึน ดู กึน ซุม โซ รี มัน นา แน บัง เง คา ดึก แฮ

ในห้องของฉันยังมีข้าวของที่เธอได้เคยให้กันไว้อยู่

떨려오는 마음 어떡해

ตอล รยอ โอ นึน มา อึม นอ ทอค เค

ฉันยังเก็บรักษามันไว้อย่างดี

* 사랑했던 너아껴줬던 너

ซา ราง แฮท ดอน นอ อา คยอ จยอท ดอน นอ

ฉันรักเธอ ฉันให้เธอทั้งหมด

Say goodbye… oh Say goodbye…

เอ่ยคำลา… โอ เอ่ยคำลา…

왜 아무말도 못했니왜 나를 찾지 않았니

เว อา มู มัล โด มท แฮท นี เว นา รึล ชัจ จี อัน แฮท นี

ทำไมเธอถึงไม่ยอมพูดกับฉัน ทำไมเธอถึงไม่พูดอะไร

그렁그렁 눈물만

คือ รอง คือ รอง นุน มุล มัน

นี่คือ นี่คือ น้ำตาของฉัน

한 번 우연처럼

ฮัน บอน อู ยอน ชอ รอม

เหมือนเป็นครั้งแรก

두 번 인연처럼

ทู บอน อิน ยอน ชอ รอม

และครั้งที่สองที่รู้สึกได้ว่า

다신 만날 순 없을까

ทา ชิน มัน นัล ซุน ออบ ซึล กา

รู้ตัวอีกทีมันก็ล่องลอยหายไป

아니 안 되는 걸 알아

อา นี อัน ดเว นึน กอล อัล ลา

ฉันรู้ว่ามันไม่ใช่

늦었단 걸 알아

นึจ จอท ดัน กอล อัล ลา

ฉันรู้ว่ามันสายไป

이제와 후회해도

อี เจ วา ฮู ฮเว แฮ โด

แต่ขอร้องเถอะ ฉันเองก็เสียใจ

만약 돌릴수만 있다면 (you)

มัน ยอค ดล ริล ซู มัน อิจ ตา มยอน (you)

ถ้าฉันจะได้พบกับ (เธอ)

그때 널 보지 않았다면 (you)

คือ เท นอล โบ จี อัน อัจ ตา มยอน (you)

แต่ว่าฉันกลับมองไม่เห็น (เธอ)

니가 미소짓지 않았다면

นี กา มี โซ จิท จี อัน อัจ ตา มยอน

แล้วถ้าหากว่าเธอยิ้ม

그래 그랬다면 널 사랑하지 않아쓸텐데

คือ แร คือ แรท ดา มยอน นอล ซา ราง ฮา จี อัน ฮา ซึล เทน เด

ฉันล่ะ ฉันล่ะ จะมีสิทธิ์ได้เห็นความรักแบบนั้นไหม

만약 힘들어도 참았다면 (you)

มัน ยอค ฮิม ดึล รอ โบ ชัม อัจ ตา มยอน (you)

มันคงจะยากเกินไปถ้าเธอจะกลับมา (เธอ)

그때 그 전화만은 안했다면 (you)

คือ เท คือ จอน ฮวา มัน อึน อัน แฮท ตา มยอน (you)

แล้วถ้าเธอไม่รับโทรศัพท์ของฉันอีก (เธอ)

끝내 이별을 밟지 않았었다면

กึท แน อี พยอล รึล บัพ ชี อัน อัจ ออจ ตา มยอน

หากเธอไม่ได้เห็นภาพสุดท้ายตอนที่เราแยกทางกัน

이렇게 헤어지진 않아쓸텐데

อี รอค เค เฮ ออ จี จิน อัน ฮา ซึล เทน เด

ตอนนี้ เธอคงจะได้รู้มากมายแล้วสินะ

* 가슴에 맺힌 너에게 갇힌

กา ซึม เม แมท จิน นอ เอ เก กัท ทัน

เธอได้ติดกับดักหัวใจของเธอเองแล้ว

사랑해 널 사랑해

ซา ราง แฮ นอล ซา ราง แฮ

ฉันรักเธอนะ ฉันรักเธอนะ

난 아무말도 못했어 난 너를 찾지 못했어

นัน อา มู มัล โด มท แฮท ซอ นัน นอ รึล ชัจ จี มท แฮท ซอ

ฉันไม่ได้พูดออกไป ว่าฉันไม่อยากพบเจอเธอ

미안해 또 미안해

มี อัน แฮ โต มี อัน แฮ

ฉันขอโทษนะ ฉันขอโทษอีกครั้ง

* 사랑했던 너아껴줬던 너

ซา ราง แฮท ดอน นอ อา คยอ จยอท ดอน นอ

ฉันรักเธอ ฉันให้เธอทั้งหมด

Say goodbye… oh Say goodbye…

เอ่ยคำลา… โอ เอ่ยคำลา…

(사실 I get wanna Say goodbye)

(ชา ริล I get wanna Say goodbye)

(ความจริงแล้วฉันต้องการจะเอ่ยคำลา)

왜 아무말도 못했니왜 나를 찾지 않았니

เว อา มู มัล โด มท แฮท นี เว นา รึล ชัจ จี อัน แฮท นี

ทำไมเธอถึงไม่ยอมพูดกับฉัน ทำไมเธอถึงไม่พูดอะไร

그렁그렁 눈물만

คือ รอง คือ รอง นุน มุล มัน

นี่คือ นี่คือ น้ำตาของฉัน

~ Credits ~

Korea Lyric : Chu_Cheongeun@music.cyworld.com

Thai Karaoke & Thai Trans : Nookniik@Pingbook.com

Please take out with all credits

Be the first to like.
loading...