เนื้อเพลง จะเก็บเธออยู่ในใจเสมอ – cake

เพลง : จะเก็บเธออยู่ในใจเสมอ

ศิลปิน : cake

เนื้อเพลง :

* และนี่คือเสียง เสียงเพลงที่มาจากใจ เธอจะอยู่ที่ไหน ขอจงได้รับ รู้

หากเธอมีทุกข์ ร้อนใดตอนที่ฉันไม่อยู่ อยากให้เธอรู้ ว่ายังมีฉันยืนอยู่ข้างเธอ

** จะยืนอยู่ตรงนี้ จะรอเธอตรงนี้ เพื่อเธอคนเดียว ไม่ว่าทางจะคดเคี้ยว ทางจะลดเลี้ยวเท่าไร

จะนานสักเพียงไหน ยาวนานสักเพียงไหน จะนาน นานเท่าไหร่ ยังคงเก็บเธอไว้ จะเก็บเธออยู่ในใจเสมอ

( * , ** )

อยู่ในใจเสมอ อยู่ในใจเสมอ อยู่ในใจเสมอ อยู่ในใจเสมอ

อยู่ในใจเสมอ ๆ ๆ ๆ

Be the first to like.
loading...