เนื้อเพลง Happy And – Kang Kyun Sung

เพลง : Happy And

ศิลปิน : Kang Kyun Sung

เนื้อเพลง :

อูริน กก ทาชี มันนาเก ทเวลกอยา

นุนบูซิน เฮดซาเร บูนึน บารัม

นอล โพแนจูนึน นุนมุล ฮัน บังอุล

คือ มีโซมานนึน แนเก นัมกยอจวอ

นอ ฮานาบาเก โมรือดอน นัล กีออกเค

โอแรทโดมัน ฮัมเกเฮดดอน นออินกอล

นออี มาอือมึล กก ทามาดุลเก

คือ บีชึล ดาราซอ นอรึล กก ชีคิลเก

แน มาอือมึล คีออกเคจวอ

Always I Love You

ตอรอจีนึน บิจบังอุลมัน บวาโด เนกา โบโก ชีพอ นุนมุลนา

แน ซารังดือรึน อีรอกเค นอล แซงกาคาเก ดเวนึนกาบวา

I wanna be your Love Baby

พันจากีนึน บยอล ฮานารึล บวาโด เนกา โบโก ชีพอ นุนมุลนา

แน ซารังดือรึน อีรอกเค แน กุมโซเกซอ ชัมดือนาบวา

Oh It’s a Love

โซจุมฮาเก ชีคยอวาซดอน นออินกอล

คยอลกุก อีรอกเค โทราซอจีมัน

คือ บีชึล ตาราซอ นอรึล กก ชีคิลเก

แน มาอือมึล อีแฮแฮจวอ

Always I Love You

ตอรอจีนึน บิจบังอุลมัน บวาโด เนกา โบโก ชีพอ นุนมุลนา

แน ซารังดือรึน อีรอกเค นอล แซงกาคาเก ดเวนึนกาบวา

I wanna be your Love Baby

พันจากีนึน บยอล ฮานารึล บวาโด เนกา โบโก ชีพอ นุนมุลนา

แน ซารังดือรึน อีรอกเค แน กุมโซเกซอ ชัมดือนาบวา

Oh It’s a Love

กีดาริลเก โพโกชีพึลกอยา

Always I Love You

ตอรอจีนึน บิจบังอุลมัน บวาโด เนกา โบโก ชีพอ นุนมุลนา

แน ซารังดือรึน อีรอกเค นอล แซงกาคาเก ดเวนึนกาบวา

I wanna be your Love Baby

พันจากีนึน บยอล ฮานารึล บวาโด เนกา โบโก ชีพอ นุนมุลนา

แน ซารังดือรึน อีรอกเค แน กุมโซเกซอ ชัมดือนาบวา

Oh It’s a Love

Be the first to like.
loading...