เนื้อเพลง goal of happiness – tattoo colour

เพลง : goal of happiness

ศิลปิน : tattoo colour

เนื้อเพลง :

โอ๊ โอ่ โอ โอ๊ โอ่

โอ่ โอ๊ โอ่ โอ โอ โอ่ โอ โอ๊ โอ

โอ๊ โอ่ โอ โอ๊ โอ่

โอ่ โอ๊ โอ่ โอ โอ โอ่ โอ โอ๊ โอ

แสงอาทิตย์สาด ตามฤดูกาล

เกมที่รอคอย คอยมาแสนนาน

วันที่โลกเปิด วันที่ทุกอย่าง

ตื่นมารวมกัน จนไม่เหินห่าง

เงาของแสงไฟ ส่องที่ใบหญ้า

กายยังเคลื่อนไหว ล้มยังลุกใหม่

เกมที่ทดสอบ คนด้วยหัวใจ

คงจะได้รู้ ใครจะคว้าชัย

Staying forever young

Singing songs underneath the sun,

Let’s rejoice in the beautiful game,

Then together at the end of day,

We all say.

ประตูที่สำคัญ คือรักที่ให้กัน

รางวัลที่คนผูกพัน

ให้เราได้สุขใจ ถึงโลกจะห่างไกล

ให้เราได้สุขใจ ถึงโลกจะห่างไกล

โว้ โอ โอ๊

When I get older, I will be stronger,

They’ll call me freedom,

just like a Waving Flag,

So wave your flag, now wave your flag,

now wave your flag

โว้ โอ โอ๊

โอ๊ โอ่ โอ โอ๊ โอ่

โอ๊ โอ่ โอ โอ๊ โอ่

โอ๊ โอ่ โอ โอ๊ โอ่

โอ่ โอ๊ โอ่ โอ โอ โอ่ โอ โอ๊ โอ

โว้ โอ โอ๊

Give you freedom,

Give you fire, Give you reason,

Take you higher,

See the champions

Take the field now,

Unify us, Make us feel proud

แสงอาทิตย์สาด ตามฤดูกาล

เกมที่รอคอย คอยมาแสนนาน

วันที่โลกเปิด วันที่ทุกอย่าง

ตื่นมารวมกัน จนไม่เหินห่าง

Staying forever young

Singing songs underneath the sun,

Let’s rejoice in the beautiful game,

Then together at the end of the day,

We all say.

ประตูที่สำคัญ คือรักที่ให้กัน

รางวัลที่คนผูกพัน

ให้เราได้สุขใจ ถึงโลกจะห่างไกล

ให้เราได้สุขใจ ถึงโลกจะห่างไกล

โว้ โอ โอ๊

When I get older, I will be stronger,

They’ll call me freedom,

just like a Waving Flag,

So wave your flag, now wave your flag,

now wave your flag

โว้ โอ โอ๊

โอ๊ โอ่ โอ โอ๊ โอ่

โอ๊ โอ่ โอ โอ๊ โอ่

โอ๊ โอ่ โอ โอ๊ โอ่

โอ่ โอ๊ โอ่ โอ โอ โอ่ โอ โอ๊ โอ

โว้ โอ โอ๊

ประตูที่สำคัญ คือรักที่ให้กัน

รางวัลที่คนผูกพัน

ให้เราได้สุขใจ ถึงโลกจะห่างไกล

ให้เราได้สุขใจ ถึงโลกจะห่างไกล

โว้ โอ โอ๊

When I get older, I will be stronger,

They’ll call me freedom,

just like a Waving Flag,

So wave your flag, now wave your flag,

now wave your flag

โว้ โอ โอ๊

โอ๊ โอ่ โอ โอ๊ โอ่

โอ๊ โอ่ โอ โอ๊ โอ่

โอ๊ โอ่ โอ โอ๊ โอ่

โอ่ โอ๊ โอ่ โอ โอ โอ่ โอ โอ๊ โอ

โว้ โอ โอ๊

Be the first to like.
loading...