เนื้อเพลง stay with me – al green

เพลง : stay with me

ศิลปิน : al green

เนื้อเพลง :

La, la, la, la, la, la

La, la, la

Stay with me..

La, la, la, la, la, la

La, la, la

Stay with me..

Stay with me my dear

Walk with me whole the year

It’s not late because I asleep

No…no..

So, Why do you take your love away from me?

La, la, la, la, la, la

La, la, la

(La, la, la)

Stay with me..

(la.., stay..)

La, la, la, la, la, la

(oohh…)

La, la, la

Stay with me..

In the morning light

Or ___ you why

You’re the only one I’m trying

so ask to me or

Say good bye

La, la, la, la, la, la

La, la, la

Stay with me..

(Come on)

(Stay….)

La, la, la, la, la, la

La, la, la

Stay with me..

All my hand my dear

Tr__ the __ one only women

You’re the only one you see

(uhhh..)

So Why do you take your love away from me?

La, la, la,

Look at you, Uhhh…

La, la, la

Baby, baby (come on)

La, la, la

Stay with me..

(Take Your Love)

La, la, la, la, la, la

(Uhh, come on baby)

La, la, la, la, la, la

( I wanna stay)

La, la, la, la, la, la

(stay away from me, baby)

La, la, la, la, la, la

(come on, Come on)

(Baby)

La, la, la, la, la, la

Stay with me..

La, la, la, la, la, la

Stay with me..

La, la, la…

Uhhh, stay with me…

La, la, la…

Uhuhhhh

Come On, Come On

Stay…

Be the first to like.
loading...