เนื้อเพลง เขานอนบ้านใน – สุนารี ราชสีมา

เพลง : เขานอนบ้านใน

ศิลปิน : สุนารี ราชสีมา

เนื้อเพลง :

คำร้อง/ทำนอง วิเชียร คำเจริญ

เมื่อไม่มีเขา ฉันเหงาสุดพรรณนา

แต่มีเขามา อุราฉันยิ่งเศร้าใหญ่

เพราะรู้ดีว่า เขามาแล้วเขาต้องไป

มาพอฉันชื่นใจแล้วก็ไปให้ใจสะท้อน

ฉันมาทีหลังเคี้ยวซากบดซังร่ำไป

ไม่มีหวานให้ อิ่มใจเหมือนคนมาก่อน

เขามากลางวัน พบกันเดี๋ยวเดียวก็จร

เอาคำหวานมาป้อน แต่กลางคืนเขานอนบ้านใน

ช้ำช้ำ แต่ต้องจำใจฝืน

อยากไปหลงชื่น ของรักคนอื่นทำไม

สมน้ำหน้าและก็สาแก่ใจ

กินน้ำใต้ศอกเขาไป จะโทษใครเรามันใจอ่อน

ค่ำคืนหลับนอน สะท้อนจิตจนสะเทือน

ไม่มีเขาเยือน เยี่ยมกรายชิดใกล้อิงอ่อน

ห้องนอนบ้านใน เขาซิสนใจอ้อนวอน

บนเตียงฉันที่นอนเจอะแต่หมอนข้างกายใบเดียว

ค่ำคืนหลับนอน สะท้อนจิตจนสะเทือน

ไม่มีเขาเยือน เยี่ยมกรายชิดใกล้อิงอ่อน

ห้องนอนบ้านใน เขาซิสนใจอ้อนวอน

บนเตียงฉันที่นอนเจอะแต่หมอนข้างกายใบเดียว

Be the first to like.
loading...