เนื้อเพลง ทะเลไม่เคยหลับ – ดิอิมพอสสิเบิ้ล

เพลง : ทะเลไม่เคยหลับ

ศิลปิน : ดิอิมพอสสิเบิ้ล

เนื้อเพลง :

…มอง ซิมอง ทะเล

เห็น ลม คลื่นเห่ จูบหิน

บาง ครั้งมัน บ้าบิ่น

กระแทก หินดัง ครืนครืน

ทะเล ไม่เคย หลับไหล

ใครตอบ ได้ไหม ไฉน จึงตื่น

บาง ครั้งยัง สะอื้น

ทะเล มันตื่น อยู่ร่ำ ไป

ทะเล หัวใจ ของเรา

แฝง เอา รักแอบ เข้าไว้

ดู ซิเป็น ไปได้

ตื่นใจ เหมือนดัง ทะเล ครวญ

ยาม หลับไหล ชั่วคืน

ก็ถูก คลื่นฝัน

ปลุกฉัน รัญจวน

ใจ รักจึง เรรวน

มิเคย จะหลับ

เหมือนกับ ทะเล

..ทะเล หัวใจ ของเรา

แฝง เอา รักแอบ เข้าไว้

ดู ซิเป็น ไปได้

ตื่นใจ เหมือนดัง ทะเล ครวญ

ยาม หลับไหล ชั่วคืน

ก็ถูก คลื่นฝัน

ปลุกฉัน รัญจวน

ใจ รักจึง เรรวน

มิเคย จะหลับ

เหมือนกับ ทะเล

Be the first to like.
loading...