เนื้อเพลง เหนือกาลเวลา – คาไลโดสโคป

เพลง : เหนือกาลเวลา

ศิลปิน : คาไลโดสโคป

เนื้อเพลง :

เพราะ สายลมแห่งโชค ชะตา

พัด ให้เราเจอะกัน

พัด สองเราข้ามคืน วัน

พา มาสู่วันนี้

แม้ แม้จะเหน็บหนาว ไม่หวั่น

แม้ ต้องทนปวดร้าว

รัก ฉันยังคงเหมือน เก่า

รัก ฉันยังคงเดิม

ดังดวงตะวันทอแสงให้เธอ จนตาย

เมื่อยามเธอมีภัยจะไม่ทิ้งเธอ ลำพัง

จะคอยเป็นกำบังคอยขวางกั้น อันตราย

เธอคือลมหายใจที่ฉันมี

เหนือกาลเวลา

เหนือความเป็นไป

ฟ้าดินสลายไม่แปรเปลี่ยน

จะรักเธอจนตาย

รักเธอคนเดียว

ให้สองเราคู่กัน ตลอดไป

ขอ แค่เธอมีฉัน เคียงข้าง

เดิน ร่วมทางฝ่าฟัน

วัน ที่ใจเธอหนาว สั่น

ฉัน พร้อมเป็นกองไฟ

ดังดวงตะวันทอแสงให้เธอ จนตาย

เมื่อยามเธอมีภัยจะไม่ทิ้งเธอ ลำพัง

จะคอยเป็นกำบังคอยขวางกั้น อันตราย

เธอคือลมหายใจที่ฉันมี

เหนือกาลเวลา

เหนือความเป็นไป

ฟ้าดินสลายไม่แปรเปลี่ยน

จะรักเธอจนตาย

รักเธอคนเดียว

ให้สองเราคู่กัน ตลอดไป

ดังดวงตะวันทอแสงให้เธอ จนตาย

เมื่อยามเธอมีภัยจะไม่ทิ้งเธอ ลำพัง

จะคอยเป็นกำบังคอยขวางกั้น อันตราย

เธอคือลมหายใจที่ฉันมี

เหนือกาลเวลา

เหนือความเป็นไป

ฟ้าดินสลายไม่แปรเปลี่ยน

จะรักเธอจนตาย

รักเธอคนเดียว

ให้สองเราคู่กัน ตลอดไป

เหนือกาลเวลา

เหนือความเป็นไป

ฟ้าดินสลายไม่แปรเปลี่ยน

จะรักเธอจนตาย

รักเธอคนเดียว

ให้สองเราคู่กัน ตลอดไป

เหนือกาลเวลา

เหนือความเป็นไป

ฟ้าดินสลายไม่แปรเปลี่ยน

จะรักเธอจนตาย

รักเธอคนเดียว

ให้สองเราคู่กัน ตลอดไป

Be the first to like.
loading...