เนื้อเพลง ทะเลาะ – oh yes

เพลง : ทะเลาะ

ศิลปิน : oh yes

เนื้อเพลง :

กินไม่ได้นอนไม่หลับอีกแล้วทำไม เราจึงต้องเป็นกันอย่างนี้เรื่อยไป

ฉันก็รักเธอก็รักก็เข้าใจ แต่ทำไม ต้องทะเลาะ

ฉันก็รู้ลิ้นกับฟันฉันเข้าใจ แต่ทำไมมันจึงบั่นทอนฉันเรื่อยไป

เธอก็เหนื่อยฉันก็เหนื่อยหัวใจ หมดแรงไปก็เท่านั้น

ก่อนที่มันจะสาย เกินไปกว่านี้

* ไม่เอาอีกแล้ว เราไม่ทะเลาะกันดีไหม

เมื่อต่างคนก็รัก และต่างคนก็หวง แล้วเราจะเถียงกันเพื่อใคร

เมื่อผลสุดท้าย ก้อมีแต่ต้องเสียใจกันไป

ก้อมันไม่ไปไหน ทำไมต้องทนทุกข์ ให้เราได้รักกันดีกว่า

ฉันก็รู้ลิ้นกับฟันฉันเข้าใจ แต่ทำไมมันจึงบั่นทอนฉันเรื่อยไป

เธอก็เหนื่อยฉันก็เหนื่อยหัวใจ หมดแรงไปก็เท่านั้น

ก่อนที่มันจะสาย เกินไปกว่านี้

* ไม่เอาอีกแล้ว เราไม่ทะเลาะกันดีไหม

เมื่อต่างคนก็รัก และต่างคนก็หวง แล้วเราจะเถียงกันเพื่อใคร

เมื่อผลสุดท้าย ก้อมีแต่ต้องเสียใจกันไป

ก้อมันไม่ไปไหน ทำไมต้องทนทุกข์ ให้เราได้รักกันดีกว่า

* ไม่เอาอีกแล้ว เราไม่ทะเลาะกันดีไหม

เมื่อต่างคนก็รัก และต่างคนก็หวง แล้วเราจะเถียงกันเพื่อใคร

เมื่อผลสุดท้าย ก้อมีแต่ต้องเสียใจกันไป

ก้อมันไม่ไปไหน ทำไมต้องทนทุกข์ ให้เราได้รักกันดีกว่า

กับเวลาที่เหลือ ต่อไปจากนี้ ให้เราได้รักกันดีกว่า

Be the first to like.
loading...