เนื้อเพลง Rain Drop – iu

เพลง : Rain Drop

ศิลปิน : iu

เนื้อเพลง :

소나기가 내려온다

โซนากิกา เนรยออนดา

내 머리위로 갑자기 말도 없이…

เนมอรี วีโร กับชากี มัลโดออบชี…

젖어버리겠네

ชอจอบอรีเกดเน

추억이 흘러 내린다

ชูออกี ฮึลรอเนรินดา

따라 눈물도 흐른다

ตารา นุนมุลโด ฮือรึนดา

바보처럼…

พาโบ ชอรอม…

집에가는길. 아직도 멀기만한데

ชีเพกานึนกิล. อาจิก โด มอลกีมันฮันเด

우산도 없이 감기걸릴것만 같아

อูซานโด ออบชี คัมกีกอลรินกอดมัน กัททา

이 길이 너에게로 돌아갈수 있는 길이면

อีกิลรี นอเอเกโร ทลรากัลซูอิดนึน กิลรีมยอน

젖어도 좋은데

ชอจอโด ชงงึนเด

Oh Rain Drop Oh Rain Drop

사랑이 참 모자라구나

ซารังงี ชัม โมจารากูนา

Oh Rain Drop Oh Rain Drop

사랑은 저 빗방울처럼

ซารังงึน ชอ บิชบางึนชอรอม

모두 까맣게 잊어버리고

โมดู กามัคเค อิดจอบอรีโก

젖어 버리고선 아파하는 감기같은 걸까요

ชอจอ พอรีโกซอน อาพาฮานึน คัมกีกาทึน กอลกาโย

지난 여름날 햇살아래 짜증내고

ชีนัน ยอรึมนัน เฮดซาราเร จาจึงเนโก

뒤돌아 서버린 내 어리석음

ทวีดลรา ซอบอริน เน ออรีซอกึม

예전처럼 우산을 들고 서있는 너를 본다면

เยจอน ชอรอม อูซานึน ดึลโก ซออิดนึน นอรึล พนดามยอน

참좋을 것같아

ชัมลงงึล กอกัททา

Oh Rain Drop Oh Rain Drop

사랑이 참 모자라구나

ซารังงี ชัม โมจารากูนา

Oh Rain Drop Oh Rain Drop

사랑은 저 빗방울처럼

ซารังงึน ชอ บิชบางึนชอรอม

모두 까맣게 잊어버리고

โมดู กามัคเค อิดจอบอรีโก

젖어 버리고선 아파하는 감기같은 걸까요

ชอจอ พอรีโกซอน อาพาฮานึน คัมกีกาทึน กอลกาโย

쉽게 내쳐버린 말

ชวีบเก เนชยอบอริน มัล

야속했던 얘기로

ยาซกเฮดตอน เยกิโร

많이 상처받았을 네가슴 이지만

มานี ซังชอบาดาซึล เนกาซึม อีจิมัน

오 아직도 내가 있다면

โอ อาจิกโด เนกา อิดดามยอน

그안에 내가 있다면

คือมาเน เนกา อิดดามยอน

젖은 발로 달려가고만 싶어

ชอจอ พัลโร ทัลรยอกาโกมัน ชิบพอ

Oh Rain Drop Oh Rain Drop

사랑이 참 모자라구나

ซารังงี ชัม โมจารากูนา

Oh Rain Drop Oh Rain Drop

사랑은 저 빗방울처럼

ซารังงึน ชอ บิชบางึนชอรอม

모두 까맣게 잊어버리고

โมดู กามัคเค อิดจอบอรีโก

젖어 버리고선 아파하는 감기같은 걸까요

ชอจอ พอรีโกซอน อาพาฮานึน คัมกีกาทึน กอลกาโย

그런 못된 감기같은 걸까요

คือรอน มดเทวน คัมกีกาทึน กอลกาโย

내사랑은 항상 왜 이럴까요

เนซารังงึน ฮังซัง เว..อีรอลกาโย

Be the first to like.
loading...