????????? Oh My Love – S.E.S

???? : Oh My Love

?????? : S.E.S

????????? :

OH MY LOVE, OH MY LOVE, OH MY LOVE nege

I JUST WANNA BE THE ONE FOR YOU

OH MY LOVE, OH MY LOVE nege

Noruru mananan ifuro nae modundoji tarujosso

Nesuchobe chokkin tarun irumudurudo kekkushi chiu utchi

Noruru mananan kusun ganbudo

Remonpi! hyan giro nae saran uru nuntugehan no

Kunyan nege irokke issoju myon

Tarun yoninduri puropuchi nanuruko ya

Saran irago maranedo nukkirusu isso

Neipusure noe ipusuri tarute

Noruru kidaridon shigando ueropu chinana

Choumubuto nan saran e pajon naba

Kudeuwa tanduri u… kudewa tanduri

OH MY LOVE, OH MY LOVE, OH MY LOVE nege

I JUST WANNA BE THE ONE FOR YOU

OH MY LOVE, OH MY LOVE nege

Noruru mannagi uie urin sumanun yonsuburu ekko

Sotun ipyorusoge nowa nan mannatchi kunaru ufubuto

Nanun tashi tuonango ya

Shigani furugo uri katun chibeso sanun naru

Nae kumuru irunun kunarukaji

Yon uoni negyote ne mamuru tonajima

Saran irago maranedo nukkirusu isso

Neipusure noe ipusuri tarute

Noruru kidaridon shigando ueropu chinana

Choumubuto nan saran e pajon naba

Kudeuwa tanduri u… kudewa tanduri

Be the first to like.
loading...