เนื้อเพลง Merry Christmas Mr. Lawrence -FYI – Utada hikaru

เพลง : Merry Christmas Mr. Lawrence -FYI

ศิลปิน : Utada hikaru

เนื้อเพลง :

I give you my heart

Hold on, let me sign it

Your senorita a.k.a. your best friend

Hereby, let it be known

Love like never before

I’m always at your service

You just have to holla at me

NYC NYC what what

Tokyo Tokyo what what

Send it up from the streets to the highest

To the highest high

Mp3 mp3 players

Work it out, work it out hustlers

Om mani padme Hum

You know I, I’m gonna be yours tonight

We’re gonna… Ooh aah

FYI We’re gonna be up all night

I’ll see you later, call me

You know my number

Like Captain Picard

I’m chillin’ and flossin’

It’s seven o’clock

I issue a warning

That’s right, we’re stealing this show

Damn right, letting em know

We’re sipping Chardonnay

From 2pm on a working day

Ching-a-ling ching-a-ling what what

Ching-a-ling ching-a-ling what what

Take me down to the fields where the grass is

Where the grass is lime

Mp3 mp3 players

Work it out, work it out hustlers

Om mani padme Hum

You know I, I’m gonna be yours tonight

We’re gonna… Ooh aah

FYI We’re gonna be up all night

I’ll see you later, call me

You know my number

See I don’t need a free loader

No, I don’t want to free loader

If you want a piece of this stuff

Get to give, got to give something

You know I, I’m gonna be yours tonight

We’re gonna… Ooh aah

FYI We’re gonna be up all night

I’ll see you later, call me

You know my number

You know I, I’m gonna be yours tonight

We’re gonna… Ooh aah

FYI We’re gonna be up all night

I’ll see you later, call me

You know my number

——————————————————

**Thai Translation**

I give you my heart

ฉันให้หัวใจคุณไป

Hold on, let me sign it

เดี๋ยวก่อน ให้ฉันเซ็นชื่อกำกับไว้ก่อน

Your senorita aka your best friend

ผู้หญิงของคุณ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เพื่อนสนิทของคุณ

Hereby, let it be known

ณ ที่ตรงนี้ ให้เป็นที่รับรู้

Love like never before

รักอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

I’m always at your service

ฉันพร้อมที่จะรับใช้คุณทุกอย่าง

You just have to holler at me

คุณแค่โทรหาฉัน

NYC, NYC, woah woah

นิวยอร์ก นิวยอร์ก

Tokyo, Tokyo, woah woah

โตเกียว โตเกียว

Send it off from the streets to the highest

ส่งออกมาจากถนนสู่ที่สูงที่สุด

To the highest, high

สู่ที่สูงที่สูด สูง

MP3, MP3, players

เครื่องเล่นMP3

Work it out, work it out, hustler

ทำให้สำเร็จ ทำให้สำเร็จ เร็วเข้า

Oh, my name got him there

โอ้ ชื่อของฉันพาเขาไปอยู่ตรงนั้น

You know why

คุณรู้ว่าทำไม

I’m gonna be yours tonight

คืนนี้ฉันจะเป็นของคุณ

We’re gonna oooh-aaah

เราจะ …

FYI

จึงบอกมาให้ทราบ

We’re gonna be up all night

เราจะไม่หลับไม่นอนกันทั้งคืน

I’ll see you later

ฉันจะพบคุณใหม่

Call me, you know my number

โทรหาฉัน คุณก็รู้เบอร์ของฉัน

Like Captain Picard

เหมือนกัปตันปิคาร์ด

I’m chilling and flossing

ฉันกำลังหนาวและเปราะบาง

It’s 7 o’clock

มันเป็นเวลา 7 นาฬิกา

I issue the warning

ฉันส่งสัญญาณเตือน

That’s right, were stealing the show

ใช่แล้ว เรากำลังเป็นจุดสนใจ

Damn right, letting him know

ใช่แล้ว บอกให้เขารู้

Were sipping chardonnay from 2 pm on our working day

กำลังนั่งจิบไวน์ชาดอนเนย์ ตั้งแต่บ่าย2ในวันทำงานของเรา

Chinga-ling Chinga-ling, woah woah

Chinga-ling Chinga-ling, woah woah

Take me down to the fields where the grass is

พาฉันไปสู่ท้องทุ่งที่มีหญ้า

Where the glasses lie

ที่ที่มีหญ้ารายเรียง

MP3, MP3, players

เครื่องเล่นMP3

Work it out, work it out, hustler

ทำให้สำเร็จ ทำให้สำเร็จ เร็วเข้า

Oh, my name got him there

โอ้ ชื่อของฉันพาเขาไปอยู่ตรงนั้น

You know why

คุณรู้ว่าทำไม

I’m gonna be yours tonight

คืนนี้ฉันจะเป็นของคุณ

We’re gonna oooh-aaah

เราจะ …

FYI

จึงบอกมาให้ทราบ

We’re gonna be up all night

เราจะไม่หลับไม่นอนกันทั้งคืน

I’ll see you later

ฉันจะเจอคุณอีก

Call me, you know my number

โทรหาฉัน คุณรู้เบอร์ของฉัน

See I don’t need a freeloader

รู้ไหม ฉันไม่ต้องการพวกเกาะคนอื่นกิน

No, I don’t want a freeloader

ไม่ ฉันไม่ต้องการพวกเกาะคนอื่นกิน

If you want a piece of this stuff

ถ้าหากว่าคุณต้องการลิ้มรสฉัน

Got to give, got to give something

ก็ต้องให้ ต้องให้อะไรบ้าง

You know why (You know why)

คุณรู้ว่าทำไม (คุณรู้ว่าทำไม)

I’m gonna be yours tonight (I’m gonna be yours tonight)

คืนนี้ฉันจะเป็นของคุณ (คืนนี้ฉันจะเป็นของคุณ)

We’re gonna oooh-aaah

เราจะ …

FYI (FYI)

จึงบอกมาให้ทราบ (จึงบอกมาให้ทราบ)

We’re gonna be up all night (Up all night)

เราจะไม่หลับไม่นอนกันทั้งคืน (ไม่หลับไม่นอนกันทั้งคืน)

I’ll see you later (See you later)

ฉันจะเจอคุณอีก (แล้วเจอกันใหม่)

Call me, you know my number

โทรหาฉัน คุณรู้เบอร์ของฉัน

You know why (You know why)

คุณรู้ว่าทำไม (คุณรู้ว่าทำไม)

I’m gonna be yours tonight (I’m gonna be yours tonight)

คืนนี้ฉันจะเป็นของคุณ (คืนนี้ฉันจะเป็นของคุณ)

We’re gonna oooh-aaah

เราจะ …

FYI

จึงบอกมาให้ทราบ

We’re gonna be up all night (Up all night)

เราจะไม่หลับไม่นอนกันทั้งคืน (ไม่หลับไม่นอนกันทั้งคืน)

I’ll see you later (See you later)

ฉันจะเจอคุณอีก (แล้วเจอกันใหม่)

Call me, you know my number

โทรหาฉัน คุณรู้เบอร์ของฉัน

Be the first to like.
loading...