เนื้อเพลง กุญแจใจ – อ้อย อัจฉรา

เพลง : กุญแจใจ

ศิลปิน : อ้อย อัจฉรา

เนื้อเพลง :

..ขอขังใจเธอ

เอาไว้ด้วยใจ ของ ฉัน

ส่วนใจฉันนั้น

สำคัญที่เธอ ช่วย ขัง

แล้วนำความซื่อ

ถือเป็นลูกกรง ระ วัง

ทรวง เหมือน คลัง

คอยจ่ายสายสวาท อา รมณ์

รักเหมือนตรวนทอง

คอยคล้องหทัย ให้ หวน

ต่างคนสมควร

ขังใจ ด้วยใจ ซื่อ สม

ถึงกายเราห่าง

ร้างกัน ผูกพัน นิ ยม

คอย ภิ รมย์

ร้อย ตรวน ใจ

เราถือกุญแจ

กันไว้คน ละดอก

แม้นใจ ดิ้นรนหาทาง ออก

ก็จงไข

กุญแจนี่หรือ มี ชื่อ

กุญแจใจ

เอาความชั่ว สร้างไว้ให้

เราไขมัน

ขอถือความดี

คอยรั้งให้ใจ ครวญ หา

หมื่นพันสัญญา

หรือมาสู้ใจ ใฝ่ ฝัน

แม้นใจเราซื่อ

ถือความมั่นคง ตรง กัน

กายสัมพันธ์ จน วัน ตาย

Be the first to like.
loading...