เนื้อเพลง โต๋ ล่ง ตง – T-bone

เพลง : โต๋ ล่ง ตง

ศิลปิน : T-bone

เนื้อเพลง :

*บักเสียมน้อยออกเดินตีนเปล่าตีนเปลือยจะไปโรงเรียน

ครูบอกให้พากเพียร โตขึ้นได้เป็นละเจ้าคนนายคน

เรียน เอ้า! เรียนเข้าไป ก.ไก่ ค.ควาย อย่าได้สับสน

ค.คนต้องอดทนลำบากลำบนเราก็ฮึดกันไป

โต๋ว ล่ง ตง ล่ง โต๋ว ล่งตง

ลงไปท่งเก็บหอยเก็บปู

เก็บมาได้ .ค่อน ถง ๆ

โต๋วล่งตง ล่งโต๋ว ล่งตง

บักเสียมน้อยย่ำเดินแบกอิฐแบกปูนอยู่ในเมืองหลวง

ความตั้งใจใหญ่หลวงสร้างบ้านแปลงเมืองให้ทันสมัย เอ้า!

ฮึดเอ้าฮึดพวกเรายกแอกแบกเสาเอ้าช่วยกันไป

ค.คนต้องอึดไว้ เหงื่อหยดเท่าใดคงได้ดีเอง

โต๋ว ล่ง ตง ล่ง โต๋ว ล่งตง

ลงไปท่งเก็บหอยเก็บปู

เก็บมาได้ .ค่อน ถง ๆ

โต๋วล่งตง ล่งโต๋ว ล่งตง

——-Joey Boy ร้องมั่ว———

พ่อเฒ่าแม่ีเจ้าคอยตาลอยตาใสอยู่ที่นอกชาน

คอยเสียมน้อยกลับบ้านจนบ่ายจนค่ำละก็ยังนั่งคอย

เสียมน้อยเจ้าไปไสหุงข้าวรอไว้เเกงเห็ดเเกงหอย

ค.คนยังนั่งคอยเสียมน้อยมากล่อมเพลงโต๋วล่งตง

โต๋ว ล่ง ตง ล่ง โต๋ว ล่งตง

ลงไปท่งเก็บหอยเก็บปู

เก็บมาได้ .ค่อน ถง ๆ

โต๋วล่งตง ล่งโต๋ว ล่งตง

Be the first to like.
loading...