เนื้อเพลง Next Day – Big Bang

เพลง : Next Day

ศิลปิน : Big Bang

เนื้อเพลง :

Hey girl, how’s it been?

Ch.. I need you, come back

HOH~ YE~ YEAH

HOH~ YE~ YEAH

maji mothe nunur to monjo morimath jonhwa girur hwagin hago

gin hansum shwigo to han chamur

giogi jogag nan ne ojebam irur to ollyo bodaga

to hansum shwigo

na musun marur henunji

to norur gonranke hangon aninji

norur shirhdanun norur buthjabgo

bogo shipdan marman

aphun gu irumman bulloden giog phun..

gasumur da toro nersu idamyon (nersu idamyon)

noran giog monji hanakaji

noran saram cham jidoghan

jungdog man gatha

ne moriga gojang nan gonji

ne gasumi chwihe borin gonji

bithurdemyo chanun gosun

niga sardagan ne sesang

jinan bamur sagwa haryo noui bonhoman gyesog nulloboda

niga badurka nolla khunho bogo

mangsorida yong gi ne noui mogsorirur gidarinun irbuni

irnyon chorom nukyojyo

mianhadan gu hanmadi man

dashin an guronda haryo henunde

nonun jonhwagi nomoye nonun

baphun ir inunji nar pihanunji

morgeman nukyojyo…

gasumur da toro nersu idamyon (nersu idamyon)

noran giog monji hanakaji

noran saram cham jidoghan

jungdog man (OH~) ga (OH~) tha (OH BABY)

ne moriga gojang nan gonji

ne gasumi chwihe borin gonji

bithurdemyo chanun gosun

niga sardagan ne sesang

darkhomhan giogun janin hage~

on mome dog chorom pojyo~ga

nar michige mandune.. (OH~~)

charari da giog harsu obdamyon

norur manna sarang han gunar da~

na honjaman to ironunge

jigyobda (OH~) he (nayege) do (OH~)

ne morinun noman wewonego (noman wewonego)

ne gasumun noman ango shipho

hangorum do nor tonarsu (BABY~)

obnun nar otoghe (otoghe)

otoghe (YEAH~ YEAH~) otoghe

BABY, LET US GO

(HEY GIRL, HOW’S IT BEEN?)

otoghe

(HEY GIRL, HOW’S IT BEEN?)

otoghe

otoghe…

English

Inevitably I wake up and check the phone next to my head

I take a deep breath and for awhile try to recall what happened the night before

Then I take another deep breath

About what I had said

And if I made you uncomfortable

You, I held onto you, even though you said you hated me

I can only remember saying i miss you, and calling out the name that caused me pain

If only I could clean out my heart

Including every dust of memories with you

You’re like a severe addiction

Is my head broken?

Is my heart drunk?

Unsteadily I search and all I can find

Is my world where you used to live

I keep dialing your number to apologize about last night

But I keep hanging up out of fear that you will actually answer

I hesitate, but then I get the courage and wait, only a minute passes

But it feels like a year

Just want to say I’m sorry

To say I won’t ever do that again

You, on the other side of the phone

Whether you’re busy, or just ignoring me

You seem so far away

If only I could clean out my heart

Including every dust of memories with you

You’re like a severe addiction

Is my head broken?

Is my heart drunk?

Unsteadily I search and all I can find

Is my world where you used to live

Those sweet memories brutally

Spread through my body like poison, driving me crazy

If only I couldn’t remember

The day we met and I fell in love

Being like this again by myself is tiresome

My head only memorizes you

My chest only wants to hold you

My body won’t leave you for one second

What can I do… what can i do… what can i do…

What can I do?

Korean

마지못해 눈을 떠 먼저 머리맡 전화기를 확인하고

긴 한숨 쉬고 또 한참을

기억이 조각난 내 어젯밤 일을 떠올려 보다가

또 한숨 쉬고

나 무슨 말을 했는지 또 너를 곤란케 한 건 아닌지

너를, 싫다는 너를 붙잡고

보고 싶단 말만 아픈 그 이름만 불러댄 기억뿐

가슴을 다 털어낼 수 있다면 너란 기억 먼지 하나까지

너란 사람 참 지독한 중독만 같아

내 머리가 고장 난건지 내 가슴이 취해버린 건지

비틀대며 찾는 곳은 니가 살다간 내 세상

지난 밤을 사과하려 너의 번호만 계속 눌러보다

니가 받을까 놀라 끊어보고

망설이다 용기내 너의 목소리를 기다리는 일분이

일년처럼 느껴져

미안하단 그 한마디만 다신 안 그런다 하려 했는데

너는, 전화기 너머에 너는

바쁜 일 있는지 날 피하는지 멀게만 느껴져

가슴을 다 털어낼 수 있다면 너란 기억 먼지 하나까지

너란 사람 참 지독한 중독만 같아 oh babe~

내 머리가 고장 난 건지 내 가슴이 취해버린 건지

비틀대며 찾는 곳은 니가 살다간 내 세상

달콤한 기억은 잔인하게

온 몸에 독처럼 퍼져가 날 미치게 만드네

차라리 다 기억할 수 없다면 너를 만나 사랑한 그날 다

나 혼자만 또 이러는 게 지겹다 해도

내 머리는 너만 외워내고 내 가슴은 너만 안고 싶어

한 걸음도 널 떠날 수 없는 날 어떡해

어떡해 어떡해 …어떡해

내게로 돌아와줘 babe~

어떡해…

내게로 돌아와줘 babe~

어떡해…

Be the first to like.
loading...