เนื้อเพลง can you hear me – taeyeon snsd

เพลง : can you hear me

ศิลปิน : taeyeon snsd

เนื้อเพลง :

들리나요… – 소녀시대 태연

เพลงได้ยินไหม… – น้องแทแห่ง SNSD

OST – Beethoven Virus

조 금 만 아 파 도 눈 물 나 요

โช กึม มัน อา พา โด นุน มล นา โย

เพียงเล็กน้อยที่น้ำตาแห่งความเจ็บปวดไหลริน

가 슴 이 소 리 쳐 요

คา ซึม มี โซ รี ชยอ โย

แต่…ฟังสิ เสียงหัวใจของฉัน

그 대 앞 을 그 대 곁 을 지 나 면

คือ แด อับ พึล คือ แด คยอท ทึล ชี นา มยอน

ถ้าเพียงฉันผ่านหน้าเธอ หรือเพียงอยู่ใกล้ๆเธอ

온 통 세 상 이 그 대 인 데

อน ทง เซ ซาง งี คือ แด อิน เด

โลกทั้งใบของฉันนั้น มีเพียงเธอ

그 대 만 그 리 는 데

คือ แด มัน คือ รี นึน เท

มีเพียงเธอเท่านั้น

그대 앞에선 숨을 죽여요

คือ แด อับ เพ ซอน ซุม มึล จุก คยอ โย

แต่เมื่ออยู่ตรงหน้าเธอ ฉันกลับหายใจไม่ออก

내 게 그 대 가 인 연 이 아 닌 것 처 럼

แน เก คือ แด กา อิน ยอน นี อา นีน คอจ ชอ รอม

ราวกับเป็นพรหมลิขิตที่เธอไม่ได้คู่กับฉัน

그 저 스 치 는 순 간 인 것 처 럼

คือ จอ ซือ ชี นึน ซุน กัน นีน คอจ ชอ รอม

เหมือนเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ

쉽 게 날 지 나 치 는 그 대 곁 에

ชีบ เก นัล จี นา ชี นึน คือ แด คยอท เท

ฉันทำผิดพาดอย่างง่ายดาย เมื่อเข้าใกล้เธอ

또 다 가 갈 한 걸 음 조 차

โต ทา กา กัล ฮัน กอล รึม โจ ชา

ยิ่งเข้าใกล้ แม้เพียงก้าว

체 뗄 수 없 을 지 라 도

เช เตล ซู ออบ ซึล จี รา โท

แม้ว่าจะไม่สามารถจากเธอไปได้เลย

서 성 이 게 해 눈 물 짓 게 해..

ซอ ซอง งี เก แฮ นุน มุล จีซ เก แฮ..

น้ำตายังคงไหลริน..

바 보 처 럼 아 이 처 럼

พา โบ ชอ รอม อา อี ชอ รอม

ราวกับคนโง่ ราวกับเด็ก

차 라 리 그 냥 웃 어 버 려

ชา รา รี คือ นยัง อุจ ซอ พอ รยอ

แต่ฉันก็ยังพยายามจะหัวเราะออกมา

점 점 다 가 설 수 록 자 꾸 겁 이 나 지 만

ชอม จอม ทา กา ซอล ซู รก ชา กู คอบ บี นา จี มัน

แต่ยิ่งเข้าใกล้เธอเท่าไหร่ ฉันก็ยิ่งรู้สึกหวาดหวั่น

이 사 랑 은 멈 출 수 가 없 나 봐

อี ซา ราง งึน มอม ชุล ซู กา ออบ นา บวา

ว่าฉันคงไม่สามารถหยุดรักนี้ได้

왜 내 사 랑 만 더 딘 거 죠

แว แน ซา ราง มัน ทอ ทิน กอ จโย

ทำไมนะ ความรักของฉันถึงได้เกิดขึ้นเมื่อมันสายไปแล้ว

내 사 랑 만 힘 들 죠

แน ซา ราง มัน ฮิม ดึล จโย

ความรักของฉันมันช่างยากนัก

그 대 앞 에 그 대 곁 에 있 어 도

คือ แด อับ เพ คือ แด คยอท เท อิซ ซอ โด

แม้จะมีเธออยู่ตรงหน้า หรือมีเธออยู่ใกล้ๆก็ตาม

온 통 세 상 이 그 대 인 데

อน ทง เซ ซาง งี คือ แด อิน เด

โลกทั้งใบของฉันนั้น มีเพียงเธอ

그 대 만 보 이 는 데

คือ แด มัน โบ อี นึน เท

มีเพียงเธอเท่านั้นที่ฉันมองเห็น

그 대 앞 에 선 난 먼 곳 만 봐 요

คือ แด อับ เพ ซอน นัน มอน คจ มัน บวา โย

แต่เมื่ออยู่ตรงหน้าเธอ ฉันกลับมองไปทางอื่น

내 게 그 대 가 꼭 마 지 막 인 것 처 럼

แน เก คือ แด กา กก มา ชี มัก กีน คอจ ชอ รอม

ราวกับเธอกับฉันไม่ได้เป็นของกันและกัน

내 겐 마 지 막 순 간 인 것 처 럼

แน เคน มา จี มัก ซน กัน มีน คยอจ ชอ รอม

ราวกับเป็นช่วงเวลาสุดท้ายของฉัน

쉽 게 날 지 나 치 는 그 대 곁 에

ชีบ เก นัล จี นา ชี นึน คือ แด คยอท เท

ฉันทำผิดพาดอย่างง่ายดาย เมื่อเข้าใกล้เธอ

또 다 가 갈 한 걸 음 조 차

โต ทา กา กัล ฮัน กอล รึม โจ ชา

ยิ่งเข้าใกล้ แม้เพียงก้าว

체 뗄 수 없 을 지 라 도

เช เตล ซู ออบ ซึล จี รา โท

แม้ว่าจะไม่สามารถจากเธอไปได้เลย

서 성 이 게 해 눈 물 짓 게 해..

ซอ ซอง งี เก แฮ นุน มุล จีจ เก แฮ..

น้ำตายังคงไหลริน..

바 보 처 럼 아 이 처 럼

พา โบ ชอ รอม อา อี ชอ รอม

ราวกับคนโง่ ราวกับเด็ก

차 라 리 그 냥 웃 어 버 려

ชา รา รี คือ นยัง อุจ ซอ พอ รยอ

แต่ฉันก็ยังพยายามจะหัวเราะออกมา

점 점 다 가 설 수 록 자 꾸 겁 이 나 지 만

ชอม จอม ทา กา ซอล ซู รก ชา กู คอบ บี นา จี มัน

แต่ยิ่งเข้าใกล้เธอเท่าไหร่ ฉันก็ยิ่งรู้สึกหวาดหวั่น

이 사 랑 은 멈 출 수 가 없 나 봐

อี ซา ราง งึน มอม ชุล ซู กา ออบ นา บวา

ว่าฉันคงไม่สามารถหยุดความรักครั้งนี้ได้อีก

먼 발 치 서 나 잠 시 라 도

มอน พัล ชี ซอ นา ชัม ชี รา โด

เพียงชั่วครู่ จากมุมไกลๆ

그 대 바 라 볼 수 있 어 도

คือ แด พา รา โบล ซู อิจ ซอ โด

ก็แค่หวังว่าจะได้พบเธอเท่านั้น

그 게 사 랑 이 죠

คือ เก ซา ราง งี จโย

นี่แหละ….ความรัก

혹 시 이 기 다 림 이

ฮก ชี อี คี ดา ริม มี

บางทีการรอคอย

이 그 리 움 이

อี คือ รี อุม มี

คือสิ่งที่ฉันโหยหา

닿 을 때 면 들 릴 때 면

ทา ฮึล แต มยอน ดึล ริล แต มยอน

ทั้งในยามสัมผัส และในยามได้ยิน

차 라 리 모 른 척 해 줘 요

ชา รา รี โม รึน ชอก แฮ ชวอ โย

คงจะดีกว่าถ้าเธอแกล้งทำเป็นไม่รับรู้

그 대 에 게 갈 수 록 자 꾸 겁 이 나 지 만

คือ แด เย เก คัล ซู รก ชา กู คอบ บี นา จี มัน

ยิ่งเข้าใกล้เธอเท่าไหร่ ก็ยิ่งรู้สึกหวาดหวั่นมากขึ้นเท่านั้น

이 사 랑 은 멈 출 수 가 없 네 요

อี ซา ราง งึน มอม ชุล ซู กา ออบ เน โย

ว่าฉันคงไม่สามารถหยุดรักนี้ได้เลย

Be the first to like.
loading...