เนื้อเพลง ฝัน ฝันหวาน – ผุสชา

เพลง : ฝัน ฝันหวาน

ศิลปิน : ผุสชา

เนื้อเพลง :

ได้แต่ฝันหวานได้แต่เพ้อไปว่าหัวใจแอบรักใครคนหนึ่ง

เขาดูคมเข้มบาดใจรักตรึงฝันรำพึง

ฝากรอย…ซึ้งใจ…หลับก็ฝันหวานตื่นยังเพ้อครวญรักคอยกวนให้ใจฝันเรื่อยไป

ถ้าได้พบหน้าหากได้ชิดใกล้ฝันคงไม่เป็นเพียง…แต่ฝันไป…

ก็เป็นเพียงแต่ฝัน…

ละเมอไม่รู้ว่าจะได้เจอวันไหนอยากจะให้คนนั้น…

ในใจได้มาชิดใกล้ให้ความฝันเป็นจริงได้แต่ฝันหวาน

ได้แต่เพ้อไปว่าหัวใจแอบรักใครคนหนึ่งเขาดูคมเข้มบาดใจรักตรึงฝันรำพึง

ฝากรอย…ซึ้งใจ…

ก็เป็นเพียงแต่ฝัน…

ละเมอไม่รู้ว่าจะได้เจอวันไหนอยากจะให้คนนั้น…

ในใจได้มาชิดใกล้ให้ความฝันเป็นจริง

หลับก็ฝันหวานตื่นยังเพ้อครวญรักคอยกวนให้ใจฝันเรื่อยไป

ถ้าได้พบหน้าหากได้ชิดใกล้ฝันคงไม่เป็นเพียง…แต่ฝันไป…

Be the first to like.
loading...