เนื้อเพลง สามพี่น้อง – เอ็ดดี้

เพลง : สามพี่น้อง

ศิลปิน : เอ็ดดี้

เนื้อเพลง :

ดนตรี….

เฮฉีบัดชัน กีมู รากีชี

มูหาบาตีกา เฮดาดาเฮ

บาราบีชีกี ชามันดาเฮ

เฮบามาเดกา เกดาดาเฮ

เฮฉีบัดชัน กีมู รากีชี

มูหาบาตีกา เฮดาดาเฮ

บาราบีชีกี ชามันดาเฮ

เฮบามาเดกา เกดาดาเฮ

เฮฉีบัดชัน กีมู รากีชี

ดนตรี…..

ซาปีรีกี เรคาเนชาโมเฉ

นาโอโคคี ซูปาซาโมเหย

ซาปีรีคี อาริคาเนซาโมเฉ

นาโอโคกี ซูปาซาโมเหย

นาคันรากี๋ กุดกีกู ซาโมเหย

จัดซาโมกา เบอาซามูชี

มูฉีเกกา มานีมูชีกี

มูหาบาตีกา เฮดาดาเฮ

มูฉีเกกา มานีมูชีกี

มูหาบาตีกา เฮดาดาเฮ

เฮฉีบัดชัน กีมู รากีชี

ดนตรี…….

ซาปีรีกี เรคาเนชาโมเฉ

นาโอโคคี ซูปาซาโมเหย

ซาปีรีคี อาริคาเนซาโมเฉ

นาโอโคกี ซูปาซาโมเหย

นาคันรากี๋ กุดกีกู ซาโมเหย

จัดซาโมกา เบอาซามูชี

มูฉีเกกา มานีมูชีกี

มูหาบาตีกา เฮดาดาเฮ

มูฉีเกกา มานีมูชีกี

มูหาบาตีกา เฮดาดาเฮ

เฮฉีบัดชัน กีมู รากีชี

ดนตรี…….

ซูนาเฮ อาริชาวา ปาริขัน

กิตีรีวี อมิโฉเดเห

ซูนาเฮ อาริชาวา ปาริขัน

กิตีรีวี อมิโฉเดเห

มาคารีกาจิตาปูนาเชฮึ เชมูติ

เมโชจีเฮ ปุฉิตาเฮ

อาริกูเบกา มานีบูชีกี

มูหาบาตีกา เฮดาดาเฮ

มูฉีเกกา มานีมูชีกี

มูหาบาตีกา เฮดาดาเฮ

เฮฉีบัดชัน กีมู รากีชี

ดนตรี…….

edit by MK sound phayao

Be the first to like.
loading...
LINE it!