????????? Stand up – NEWS

???? : Stand up

?????? : NEWS

????????? :

[Yamapee] “Aitai” Omoiwo Nandomonomikomu Kimitokawashita Yakusokugaaru

[BoA] Konomunetsuyoku Bi-To Kizamuyo

**So stand up, for the champions, for the champions, stand up

Stand up; stand up, for the champions, for the champions

Stand up, for the champions, for the champions, stand up

Stand up; stand up, Moeagare Moeagare stand up

[Ryochan] Kimiganagashita Namidanoimiwa

[Keichan] Mudanihanaranai Saa Kaoageteiku Nosa

[Massu] + [Yuya] Koreijoudaremodobenaikurai

**So stand up, for the champions, for the champions, stand up

Stand up; stand up, for the champions, for the champions

Stand up, for the champions, for the champions, stand up

Stand up; stand up, Moeagare Moeagare stand up

Maatarashii Kazegafukinukeru Maatarashii Rojigadekiteyuku

Maatarashii Bokugatashigaaru Maatarashii Miraigahirogaru

So stand up, stand up, for the champions, for the champions

Stand up, stand up, for the champions, for the champions, Stand up

**So stand up, for the champions, for the champions, stand up

Stand up; stand up, for the champions, for the champions

Stand up, for the champions, for the champions, stand up

Stand up; stand up, Moeagare Moeagare stand up

Be the first to like.
loading...