เนื้อเพลง คนตีเหล็ก – มงคล อุทก

เพลง : คนตีเหล็ก

ศิลปิน : มงคล อุทก

เนื้อเพลง :

เพลง คนตีเหล็ก สามช่า

ศิลปิน คาราวาน

อัพโดย ประมุข สุตานนท์

คนตีเหล็ก [ สามช่า ]

คาราวาน

สุมไฟ.ให้แรง

เหล็กก็แดงคุโชน

เรายกมันขึ้นทั่ง

เตรียมถั่งแรงปูดโปน

เฮเฮไฮ้ ฮึบฮือฮึบ เราลงพะเนิน

บนเหล็กแดงด้วยไฟ

ตี.เข้าไปเอ้าตี.เข้าไป

ดัดแปลงรูปใด

ย่อมเสร็จได้ด้วยแรง

ทุ่มกาย.ทุ่มใจ เพื่อให้ไทยเป็นไทย

ต้องสร้างด้วยไฟ ที่ลุกโชนโชติแดง

เฮเฮไฮ้.ฮึบฮือฮึบ

มารวมพลัง สร้างสังคมที่ดี

ตี.เข้าไป ฮึบตี.เข้าไป

สร้างโลกสดใส

ย่อมเสร็จได้ด้วยเรา

สุมไฟ.ให้แรง

เหล็กก็แดงคุโชน

เรายกมันขึ้นทั่ง

เตรียมถั่งแรงปูดโปน

เฮเฮไฮ้ ฮึบฮือฮึบ เราลงพะเนิน

บนเหล็กแดงด้วยไฟ

ตี.เข้าไปเอ้าตี.เข้าไป

ดัดแปลงรูปใด

ย่อมเสร็จได้ด้วยแรง

ทุ่มกาย.ทุ่มใจ เพื่อให้ไทยเป็นไทย

ต้องสร้างด้วยไฟ ที่ลุกโชนโชติแดง

เฮเฮไฮ้.ฮึบฮือฮึบ

มารวมพลัง สร้างสังคมที่ดี

ตี.เข้าไป ฮึบตี.เข้าไป

สร้างโลกสดใส

ย่อมเสร็จได้ด้วยเรา

Be the first to like.
loading...