เนื้อเพลง hands up – ottawan

เพลง : hands up

ศิลปิน : ottawan

เนื้อเพลง :

Hands up, baby, hands up,

Gimme your heart, gimme, gimme your heart

Give it, give it.

Hands up, baby, hands up,

Gimme your heart, gimme, gimme

Your heart, gimme, gimme

All your love, all your love.

Angel face, I love your smile,

Love your ways, I like your style.

What can I do to get closer to you?

Don’t think twice or count to ten.

Don’t take advise, don’t ask me when.

Just come my way, simply kiss me and say:

Hands up, baby, hands up,

Gimme your heart, gimme, gimme your heart

Give it, give it.

Hands up, baby, hands up,

Gimme your heart, gimme, gimme

Your heart, gimme, gimme

All your love, all your love.

With you head up in the sky,

Every day you’re walking by,

Why don’t you ever start looking at me?

Stop that game, don’t waste your time,

For all your dreams are matchin’ mine,

No use to play hide and seek for a week.

Hands up, baby, hands up,

Gimme your heart, gimme, gimme your heart

Give it, give it.

Hands up, baby, hands up,

Gimme your heart, gimme, gimme

Your heart, gimme, gimme

All your love, all your love.

Let me be your Romeo, your wonder boy,

And your super champ.

Let me take you to the milky way

On a holiday, on a holiday.

Follow me

(follow me)

why don’t you follow me

(why don’t you follow me)?

Just come my way simply kiss me and say:

Hands up, baby, hands up,

Gimme your heart, gimme, gimme your heart

Give it, give it.

Hands up, baby, hands up,

Gimme your heart, gimme, gimme

Your heart, gimme, gimme

Hands up, baby, hands up,

Gimme your heart, gimme, gimme your heart

Give it, give it.

Hands up, baby, hands up,

Gimme your heart, gimme, gimme

Your heart, gimme, gimme

All your love, all your love.

Be the first to like.
loading...
LINE it!