เนื้อเพลง Twins – super junior

เพลง : Twins

ศิลปิน : super junior

เนื้อเพลง :

(시원) 그녀를 찾지마 더이상 너에게

(ซีวอน) คือ นยอ รึล ชัจ จี มา ทอ อี ซัง นอ เอ เก

นายไม่ต้องมองหาเธออีกแล้ว

아무런 감정도 남아 있질 않대

อา มู รอน คัม จอง โด นา มา อีซ จิล อัน แด

เธอไม่ได้มีความรู้สึกต่อนายเลยนี่

(한경) 이제더는 비굴해 지려고 하지마

(ฮันกยอง) อี เจ ดอ นึน พี กู แร ชี รยอ โก ฮา จี มา

อย่าพยายามทำตัวให้ดูใจร้ายเลย

이미 네 자존심은 바닥에 있는걸

อี มี เน ชา จน ชี มึน พา ดา เก อิซ นึน กอล

นายได้เสียศักดิ์ศรีไปแล้วล่ะ

(성민) 아냐 그건 아니야

(ซองมิน) อา นยา คือ กอน อา นี ยา

ไม่ นั่นมันไม่ใช่

(이특) (아냐 그건 아니야)

(อีทึก) อา นยา คือ กอน อา นี ยา

(ไม่ นั่นมันไม่ใช่)

(성민) 그녀 하나 뿐인데

(ซองมิน) คือ นยอ ฮา นา ปู นิน เด

เธอคือคนเดียวเท่านั้น

(희출) 내겐 보이지 않는 내 가슴의 그림자

(ฮีชอล) แน เกน โพ อี จี อัน นึน แน คา ซึม เอ คือ ริม จา

เงาที่ปิดบังหัวใจของผม

또 다시날 패매자의 어둠안에 가두지

โต ทา ชี นัล แพ แม จา เอ ออ ดู มา เน คา ดู จี

ผลักดันให้ผมไปอยู่ในความมืดมิดอันไม่สบายเอาเสียเลย

(강인) 강해져야 했는데

(คังอิน) คัง แฮ จยอ ยา แฮซ นึน เด

ผมต้องการที่จะดูแข็งแกร่ง

((성민) 강해져야 했는데)

((ซองมิน) คัง แฮ จยอ ยา แฮซ นึน เด)

(ผมต้องการที่ดูจะแข็งแกร่ง)

(강인) 이건 내가 아닌걸 yeah

(คังอิน) อี กอน แน กา อา นิน กอล

นี่มันไม่ใช่ตัวผมเลย

(려욱) 내안에 나를 죽여 끝까지 싸워 이겨

(รยออุค) แน อา เน นา รึล ชู กยอ กึท กา จี ซา วอ อี กยอ

ผมจะสู้ต่อไปจนกว่าอีกด้านนึงของผมจะตาย

(기범) Knock out 저 운명은 반드시 제 갈길을 가지

(คิบอม) Knock out จอ อุน มยอง อึน พัน ดือ ชี เช คัล กี รึล คา จี

Knock out ไม่! พรหมลิขิตมักจะนำพาเราไปในทางที่ถูกต้อง

knock out 피하려해도 절대 소용 없지

Knock out พี ฮา รยอ แฮ โด ชอล แด โซ ยง ออบ จี

Knock out มันไม่สำคัญหรอกว่าคุณพยายามมากขนาดไหน

knock out 받아드려 you can’t do this fight because

Knock out พา ดา ดือ รยอ you can’t do this fight because

Knock out การจะได้อะไรมา คุณไม่สามารถสู้ได้เพราะ

(강인) 네게선 그녀가 기대할게 없잖아

(คังอิน) เน เก ซอน คือ นยอ กา คี แด ฮัล เก ออบ จา นา

เธอเพิ่งคุณไม่ได้

(동해) I wanna knock out 아냐 나는 거부하겠어 그대로

(ดงแฮ) I wanna knock out อานยา นา นึน คอ บู ฮา เก ซอ คือ แด โร

I wanna knock out ไม่! ผมก็แค่ต้องปฎิเสธมันทิ้งทั้งหมด

knock out 타협하는 삶을 사는것 I wanna

knock out ทา ฮยอบ ฮา นึน ซัล มึล ซา นึน กอซ I wanna

knock out เรามีชีวิตอยู่ด้วยการยอมกัน I wanna

knock out 내가 원하는건 모두다 끝까지 싸워 난 reason is I’m alive

knock out แน กา วอน ฮา นึน กอน โม ดู ดา กึท กา จี ซา วอ นาน reason is I’m alive

knock out ผมจะสู้จนกระทั่งมันจบ นั่นคือสิ่งที่ผมต้องการทั้งหมด นี่คือเหตุผลของการอยู่รอด

(성민) 어릴적부터 난 존재감이 없었지

(ซองมิน) ออ ริล จอก บู ทอ นาน ชน แจ กา มี ออบ ออซ จี

ตั้งแต่การเริ่มต้น ผมไม่มีทางออก

주목을 받은적 단 한번도 없어

จู โม กึล พา ดึน จอก ทัน ฮัน บอน โด ออบ ซอ

ผมไม่เคยถูกโจมตีก่อนเลย

(시원)튀지마 하지마 그냥 중간 만큼만

(ซีวอน)ทวี จี มา ฮา จี มา คือ นยัง ชุง กาน มัน กึม มาน

อย่ากระโดดเข้ามาแทรกกลางคัน

그저그런 삶인걸 정해놔 버렸어

คือ จอ กือ รอน ซาล มิน กอล ชอง แฮ นวา พอ รยอ ซอ

เดินไปตามทางที่ชีวิตคุณได้ตัดสินใจเถอะ

(이특) 나는 하나뿐 인걸

(อีทึก) นา นึน ฮา นา ปูน อิน กอล

จะมีแค่ผมคนเดียวเท่านั้น

((예성) 나는 하나뿐 인걸)

((เยซอง) นา นึน ฮา นา ปูน อิน กอล)

(จะมีแค่ผมคนเดียวเท่านั้น)

(이특) 특별해야 했는데

(อีทึก) ทึก บยอ แร ยา แฮซ นึน เด

ผมต้องเป็นที่แตกต่าง

(한경) 내겐 보이지 않는 내 가슴의 그림자

(ฮันกยอง) แน เกน โพ อี จี อัน นึน แน คา ซึม เอ คือ ริม จา

เงาที่ปิดบังหัวใจของผม

또 다시날 패배자의 어둠안에 가두지

โต ทา ชี นัล แพ แบ จา เอ ออ ดู มา เน คา ดู จี

ผลักดันให้ผมไปอยู่ในความมืดมิดอันไม่สบายเอาเสียเลย

(이특) I don’t really understand 더 큰상처뿐인데 yeah

(อีทึก) I don’t really understand ทอ คึน ซัง ชอ ปู นิน เด yeah

ผมไม่เข้าใจเลย มันจะมีแค่ความเจ็บปวดเท่านั้น

(강인) 내안에 나를 죽여 끝까지 싸워 이겨

(คังอิน) แน อา เน นา รึล จุ กยอ กึท กาจี ซา วอ อี กยอ

ผมจะสู้ต่อไปจนกว่าอีกด้านนึงของผมจะตาย

(희철) Knock out 주어진 삶에 승복해 어차피

(ฮีซอล) Knock out ชู ออ จิน ซาล เม ซึง บก แฮ ออ ชา พี

knock out อย่ายึดติดอยู่กับชีวิตปกติ

knock out 이 세상에 너는 작은 점 안그래

knock out อี เซ ซัง เอ นอ นึน ชา กึน ชอม อัน กือ แร

knock out คุณไม่ใช่แค่เพียงจุดเล็กๆบนโลกใบนี้

knock out 받아드려 you can’t do this fight because

knock out พา ดา ดือ รยอ you can’t do this fight because

knock out การจะได้อะไรมา คุณไม่สามารถสู้ได้เพราะ

(동해) 나약한 너인걸 벌써 잊어버렸나

(ดงแฮ) นา ยัก ฮัน นอ อิน กอล พอล ซอ อี ซอ บอ รยอซ นา

คุณมันอ่อนแอ คุณลืมไปแล้วหรอ?

(은혁) I wanna knock out 아냐 나는 거부하겠어 운명은

(อึนฮยอค) I wanna knock out อา นยา นา นึน คอ บู ฮา เก ซอ อุน มยอง อึน

I wanna knock out ไม่! พรหมลิขิตมักจะนำพาเราไปในทางที่ถูกต้อง

knock out 개척하는 나의 전리품 I wanna

knock out แค ชอก ฮา นึน นา เอ ชอล รี พูม I wanna

knock out ถ้วยรางวัลของผมกำลังจะสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้ง I wanna

knock out 분명한것 하나 없지만

knock out พูน มยอง ฮัน กอซ ฮา นา ออบ จี มาน

knock out ไม่มีอะไรที่ดูเหมือนจะใสสะอาด

끝까지 싸워 난 reason is I’m alive

กึท กา จี ซา วอ นัน reason is I’m alive

ผมจะสู้จนกระทั่งมันจบ นี่คือเหตุผลของการอยู่รอด

(기범) (คิบอม) I wanna knock out you know I wanna out the light I wanna

knock out you know I wanna start a fight I wanna

knock out you know I wanna do this right

(이특) 더 이상 포기는 나에게 어울리지 않는걸

(อีทึก) ทอ อี ซัง โพ กี นึน นา เอ เก ออ อุล รี จี อัน นึน กอล

การยอมแพ้นั้นไม่ใช่ส่วนหนึ่งของตัวตนผม

(한경) I wanna knock out 내안에 너를 죽였어 나에겐

(ฮันคยอง) I wanna knock out แน อา เน นอ รึล ชู กยอ ซอ นา เอเกน

I wanna knock out ข้างในของผม คุณนั้นได้หายจากไปแล้ว

knock out 망설일 시간조차 없는걸 I wanna

knock out มัง ซอ ริล ชี กาน โจ ชา ออบ นึน กอล I wanna

knock out ไม่มีเวลาจะให้เสียแล้ว I wanna

knock out 내 인생의 페이지를 원점에

knock out แน อิน แซง เอ เพ อี จี รึล วอน จอ เม

แต่ละวันในชีวิตผมคือทางของผมเอง

(예숭) Got to get you out of my life

(เยซอง) ต้องทำให้คุณออกไปจากชีวิตของผม

(동해) Knock out 주어진 삶에 승복해 어차피

(ดงแฮ) Knock out ชู ออ จิน ซาล เม ซึง บก แฮ ออ ชา พี

knock out อย่ายึดติดอยู่กับชีวิตปกติ

knock out 이 세상에 너는 작은 점 안그래

knock out อี เซ ซัง เอ นอ นึน ชา กึน จอม อัน กือ แร

knock out คุณไม่ใช่แค่เพียงจุดเล็กๆบนโลกใบนี้

knock out 받아드려 you can’t do this fight because

knock out พา ดา ดือ รยอ you can’t do this fight because

knock out การจะได้อะไรมา คุณไม่สามารถสู้ได้เพราะ

(이특) 나약한 너인걸 벌써 잊어버렸나

(อีทึก) นา ยัก ฮัน นอ อิน กอล พอล ซอ อี จอ บอ รยอซ นา

คุณมันอ่อนแอ คุณลืมไปแล้วหรอ?

(희출) I wanna knock out 아냐, 나는 거부하겠어 운명은

(ฮีชอล) I wanna knock out อา นยา นา นึน คอ บู ฮา เก ซอ อุน มยองอึน

I wanna knock out ไม่! พรหมลิขิตมักจะนำพาเราไปในทางที่ถูกต้อง

knock out 개척하는 나의 전리품 I wanna

knock out แค ชอก ฮา นึน นา เอ ชอล รี พูม I wanna

knock out ถ้วยรางวัลของผมกำลังจะสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้ง I wanna

knock out 분명한것 하나 없지만

knock out พุน มยอง ฮัน กอซ ฮา นา ออบ จี มาน

knock out ไม่มีอะไรที่ดูเหมือนจะใสสะอาด

(All) 끝까지 싸워 난 reason is I’m alive

(All) กึท กา จี ซา วอ นา reason is I’m alive

ผมจะสู้จนกระทั่งมันจบ นี่คือเหตุผลของการอยู่รอด

Be the first to like.
loading...