????????? perhaps that – hong min jung

???? : perhaps that

?????? : hong min jung

????????? :

A ma to ku ge sa rangia seul ko ya

hi mi ha ge to u ru neul ki yo gi

I je ya ku ma rul mun ra ra to ryom ne

ku te mu ne pi ci ma ye mu seu beul

A ma ko ku gem sa rangia seul ko ya

to ra bum yeon has shyi un gu nal dhu ri

Chap go man ap pu ru nu me ge shya jha wa

tol li mun gan sun na ru sul ku ge ha ne

Cha gha ho ne man ne ma meun no ye ji mu su

yol li mun tu mu ron no nu ne ge ta ga wa ko ka ta

Han cha mum mo nga ni mu man pa ra bu ta

ha ji me sa reng nu nu ku go ma ra nen

Sa rang ku tu ship hap ka li ma wa na ye shi gan dil

Shi sa nal pa ram co rom ci na co gon nem

Sa rang ku go shil ha i so nem na ye ku ri yu

Na ma i nun na ye gi pu mi ryang geun

Stup tup tu ru tup tu ru tu ru ru se tup

Stup tup tu ru tup tu ru tu ru stup tu u

Cha gha ho ne man ne ma meun no ye ji mu su

yol li mun tu mu ron no nu ne ge ta ga wa ko ka ta

Han cha mum mo nga ni mu man pa ra bu ta

ha ji me sa reng nu nu ku go ma ra nen

Sa rang ku tu ship hap ka li ma wa na ye shi gan dil

Shi sa nal pa ram co rom ci na co gon nem

Sa rang ku go shil ha i so nem na ye ku ri yu

Na ma i nun na ye gi pu mi ryang geun

Sa rang ku tu ship hap ka li ma wa na ye shi gan dil

Shi sa nal pa ram co rom ci na co gon nem

Sa rang ku go shil ha i so nem na ye ku ri yu

Na ma i nun na ye gi pu mi ryang geun

Stup tup tu ru tup tu rus stu ru ru se tup

Stup tup tu ru tup tu rus tu rus stup tu rup tup tu rus

Stup tup tu ru tup tu rus stu ru ru se tup

Stup tup tu ru tup tu ru tu ru stup tu u

Edited by:arepepa

__________________________________

?? : ???

?? : ???

?? : ???

??? ?? ???????

???? ???? ???

??? ? ??? ?????

?? ?? ?? ?? ???

??? ?? ???????

???? ??? ????

??? ???? ?? ???

??? ?? ?? ?????

??? ???? ?? ?? ???

?? ???? ?? ?? ???? ??

??? ??? ?? ????

????? ?? ?? ???

?? ??? ??? ?? ?? ???

??? ???? ?????

?? ??? ???? ?? ???

???? ?? ?? ???

? ?? ??? ?? ???~ ??

?? ??? ?? ?? ?? ?~

??? ???? ?? ?? ???

?? ???? ?? ?? ???? ??

??? ??? ?? ????

????? ?? ?? ???

?? ??? ??? ?? ?? ???

??? ???? ?????

?? ??? ???? ?? ???

???? ?? ?? ???

?? ??? ??? ?? ?? ???

??? ???? ?????

?? ??? ???? ?? ???

???? ?? ?? ???

? ?? ??? ?? ???~ ??

?? ??? ?? ?? ?? ?? ?????

? ?? ??? ?? ???~ ??

?? ??? ?? ?? ? ?~

Be the first to like.
loading...